Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. Omstreeks 1900

Omstreeks 1900

Onder rij 1 v.l.n.r: 1 gehurkt jongetje is IJde de Jong broer van Renske de jong (nr.21 woonden op Oosterbaanspôlle), 2 Ate Bijlsma, 3 Sjirk Buren, 4 Johannes Swart, 5 Willem Jouwersma, 6 Tjeerd Jouwersma (overl. in 1905 12 jaar oud),7 Jouke Jouwersma, 8 Sjoerd Draijer, 9 Jan Draijer, 10 Cornelis Keuning.
Rij 2 v.r.n.l: 11 Piet Keuning, 12 Sjoerdje Keuning, 13 Hinke Draijer, 14 Rein Spoelhof, 15 Joh. of Piet Post, 16 Willem Spoelhof, 17 Thijs Spoelhof, 18 Trijntje Dijkstra(sédyk) 19 Geertje Hiemstra (Firdgum),20 Bouke Hiemstra (Firdgum), 21 Renske de Jong.
Rij 3 v.l.n.r: 22 Reinder Bonsma, 23 Tjalling Tjsallingii, 24 Griet Bonsma,25 Anne Bonsma, 26 Sijbren Bonsma, 27 Griet Bonnema, 28 Reintje Dijkstra(Sédyk), 29 Anna Zijlstra, 30 Sara Draijer, 31 Koba Koopmans (Boterfabriek), 32 Sara Kas.
Rij 4 v.r.n.l: 33 Meester Abel Zuur, 34 Pietertje Koopmans (Boterfabriek), 35 Rigt Visser(Sédyk),36 Jek Ennema, 37 Tine Bonnema, 38 Sjoerdje Okkinga, 39 Anneke Swart, 40 Geiske Dijkstra(Kampioen), 41 Klaske Bonsma, 42 Jan Tjallingii.
Rij 5 v.r.n.l: 43 Hans de Haan en 44 Geertje de Haan (beide Ooasterbaanspôlle),45 Griet Buren, 46 Tiet Visser(Sédyk) 47 Johanna Jouwersma, 48 Anna Elzinga, 49 Ida Nieuwland 50 Wiep Anema.

Schoolfoto met namen afkomstig van A.Jaarsma-Swart haar moeder Wiep Anema had alles netjes bij gehouden.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand