Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. 1932

Schoolfoto uit Tzummarum, uit 1932.
Achterste rij v.l.n.r.: Marten Douma, Douwe Anema, Goffe Jensma, Rients Terpstra, Jan groendijk en Rinse Pasma.
Daarvoor: Beitske Groendijk, Anne Pasma,Tryntsje Dorenveld, Lize Jensma, Sytske Swart en Akke Swart.
Daarvoor Maaike Swart, Anne van der Wal, Eelkje Spoelhof, Tine Vogels, Anne Kikstra, Antsje Bonnema.
Daarvoor: Jan Douma, Marten Douma, Neejtje Pasma, Wibe Terpstra, Gryt Bonnema, Tytsje Keuning.
Vooraan: Jan Keuning, Bouke Dijkstra, Durk Dijkstra, Albert Jensma en Nico Wagenaar.
De onderwijzers links zijn de meesters Van der Tol en Bos.
De foto is van de zoon van meester van der Tol, J. van der Tol, Huizumerlaan 20, Leeuwarden.
Uit L.C.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand