Archief Openbare Lagere School |
o.l.s. 1932

Schoolreisje 1932 O.L.S. Tzummarum naar Paterswolde.

Van rechts naar links; Voorste rij zittend; Lieuwe Herrema, onbekend, Jan Groendijk, Rinse P. Pasma , Jacob Meijer, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Renske de Bruin en Tjerk J. Westra.
2e rij ; Sijberen Santema jr., onbekend, Klaske Westra, Grietje Noordhof , Anna van der Wal, Hennie Postma, Sijke Reitsma, Trijntje Marra, onbekend , met hoed onbekend, Tine Vogels , Willem Spoelhof oudercommissielid, onbekend, onbekend.
3e rij; Mettje O. Kolthof, Aaltje Draijer, onbekend, onbekend, Eke Westra, Wikje Plantenga, onbekend, mw. Van der Tol begeleidster.
groepje zittende jongens; Reinder M.de Haan, Jan Postma, Sije J. Westra, Geert Hoekstra, onbekend, onbekend, onbekend. achterste rij;Feitse A. Bosma, Piet Postma, Pier Santema, Jan Bandsma, Piet Bergsma, Albert Jensma, Arjen de Vries, Leo Vogels. Mw. Vogels-Hovinga, mw. Santema begeleidster, dhr.Kikstra oudercommissielid , meester Bos, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend,Chris Bandsma oudercommissielid,onbekend, Anna Kikstra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand