Archief Nij Bethanië en Armenhuis

Duik nu in de geschiedenis en actualiteit van Nij Bethanië en het Armenhuis.

1201 Lytsebuorren gevelsteen 1832

Eerste gevelsteen armhuis Tzummarum 1832

10160 Tehuis voor ouden van dagen 1950

Foto armhuis aan de Lytsebuorren in Tzummarum

377 Lytsebuorren bewoners ą 1920

Bewoners armhuis Tzummarum twintiger jaren van de 20e eeuw

871 Lytsebuorren bewoners

Bewoners armhuis Tzummarum

3977 Lytsebuorren

4198 Lytsebuorren

10159 Personeel tehuis voor ouden van dagen 1950

Personeel armhuis Tzummarum 1950

2385 Lytsebuorren tehuis voor ouden van dagen

1559 Lytsebuorren het oude armenhuis

7967 Lytsebuorren bouwval armenhuis 2012

7969 Lytsebuorren achtergevel 2012

7970 Lytsebuorren zijgevel 2012

12 Lytsebuorren

1341 Geschiedenis Nij Bethanië

Nij Bethanië gevelsteen

156 Bouw Nij Bethanië 1957

Bouw Nij Bethanië in 1957.

91 Opening Rusthuis Nij Bethanië 18-4-1957

Nij Bethanië

7957 Nij Bethanië

3090 Nij Bethanië

Deel van Nij Bethanië

11518 Nij Bethanië

Nij Bethanië oud Tzummarum

198 Nij Bethanië

Nij Bethanië (datum onbekend).

3091 Nij Bethanië

foto Nij Bethanië

202 Nij Bethanië

Bewoners of bezoekers Nij Bethanië

3089 Nij Bethanië

Zonwering uit bij Nij Bethanië

1343 Nij Bethanië 1-7-1971

Nij Bethanië 1 juli 1971

203 Nij Bethanië

5186 Wooncentrum Sytzamaleane

Wooncentrum Sytzamaleane Tzummarum.

1338 Nij Bethanië

1339 Nij Bethanië

1340 Nij Bethanië

Oude bejaardenwoningen Tzummarum.

3544 Hal Nij Bethanië

Hal Nij Bethanië

627 Nij Bethanië Jan Kramer in zijn kamer werd toen 100 jaar

8240 Nij Bethanië Jan Kramer 24-03-1895- 26-05-1996 ruim 101 jaar

12292 Wandbord 40 jaar Nij Bethanië

6094 Nij Bethanië presentatie onthulling it Terpke en de Pôlle 12-7-2011

6097 Nij Bethanië presentatie onthulling it Terpke en de Pôlle 12-7-2011

3477 Nij Bethanië onthulling it Terpke 12-7-2011

6093 Nij Bethanië onthulling de Pôlle 12-7-2011

11248 Demonstratie 07-03-2013

Nij Bethanië actie

10457 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop rondom Nij Bethanië.

10458 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop omgeving Nij Bethanië.

10459 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop bij Nij Bethanië.

11245 Nij Bethanië verdwijnt 2015

11246 Nij Bethanië verdwijnt 2015

Sluiting Nij Bethanië.

11250 Uit Umkrant 24-06-2015

11249 i.p.v. Verzorgingshuis nu Doarpshiem

Bewoner met verpleegster.

11256 Altijd in ons hart

Hart voor Nij Bethanië.

11257 Dorp strijdt voor Nij Bethanië

11259 Brief van Dorpsbelang aan bewoners 31-7-2015

Bewoners Nij Bethanië

11247 Nij Bethanië verdwijnt laatste nieuws 14-8-2015

11265 Nij Bethanië nieuwe start 19-8-2015

Foto voorkant Nij Bethanie door LC.

11274 Nij Bethanië spreekt dank uit 23-9-2015

High Tea in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11276 Nij Bethanië o.m. activiteiten 2-10-2015

Nij Bethanië nieuwe gebouwen.

11290 De Trochsetters en activiteiten december 2015

Wurkgroep Alderein Tzummarum

11291 De Trochsetters en activiteiten januari 2016

11322 Herstart Nij Bethanië

11339 Koninklijk bezoek Nij Bethanië 13-6-2016 foto Omrop Fryslân

11340

11341

11342

11343

11344

11345

11346

11347

11348

11349

11350

11351

11352

11353

11354

11355

11356

11360 Rollator-proof Hearewei Tzummarum geopend

Bewoners Nij Bethanië met de rollators.

11496 Illustratie renovatie Nij Bethanië 2016

11499 Nieuwe woningen Nij Bethanië 2016

Nieuwe woningen Nij Bethanië

11500 Nieuwe woningen Nij Bethanië 2016

11527 Illustratie renovatie Nij Bethanië 2017

11685 17-03-2017

Renovatie bij Nij Bethanië

11687 Verbouwd tot modern centrum 23-03-2017

11688 Verbouwd tot modern centrum 23-03-2017

11689 Verbouwd tot modern centrum 23-03-2017

11693 Opening nieuw Nij Bethanië 08-04-2017

Open dag Nij Bethanië

11715 Nij Bethanië is klaar

Nij Bethanië bewoners samen.

11717 Voorbereiding opening Nij Bethanië

Voorbereiding opening Nij Bethanië.

11718 Zorgcentrum Het Bildt 7-4-2017

oude gevelsteen bij nieuwe Nij Bethanie

11719 Zorgcentrum Het Bildt 7-4-2017

Feestelijke opening nieuwe Nij Bethanië

11716 Opening Nij Bethanië 07-04-2017

11720 Artikel Bildtse Post 12-04-2017

11737 Artikel uit de Extra nieuwe naam Atrium 18-05-2017

Foto Extra nieuwe Nij Bethanië

11746 Auke Sybrandy?

Vermoedelijk Auke Sybrandy.

11747 Wie herkent deze persoon?

Staande Auke Sybrandy.

11748 Wie herkent deze persoon?

Onbekende vrouw in Nij Bethanië

11749 Mw. S. Zaagsma-van der Brug

Mw. S. Zaagsma van der Brug in Nij Bethanie

11750 Wie herkent deze persoon?

onbekende vrouw uit Nij Bethanie

11751 dhr. Fokke Buren

Dhr. Fokke Buren.

11752 dhr. Albert Brommer

Dhr. Albert Brommer.

11753 mw. Maaike Dijkstra

Mw. Maaike Dijkstra.

11754 mw. Renske Zietsma

Mw. Renske Zietsma

11755 dhr. Auke Walda

Dhr. Auke Walda.

11756 Wie herkent deze persoon?

Onbekende vrouw

11757 mw. P. Bleeker- van der Brug

Mw. P Bleeker van der Brug

11758 Wie herkent deze persoon?

Onbekende vrouw in bethanie