Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
11245 Nij Bethanië verdwijnt 2015

TZUMMARUM – Zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum verliest haar voorziening voor verpleeghuiszorg.

Door de Wet Langdurige Zorg maken in de toekomst veel minder mensen gebruik van het zorgcentrum, waardoor de exploitatie niet meer rond te krijgen is. De plannen voor de nieuwbouw van Nij Bethanië moeten daarom tegen het licht gehouden worden. Aanvankelijk was men van plan zestien voorzieningen voor kleinschalig wonen en achttien appartementen te bouwen en daarnaast acht bestaande appartementen te verbouwen. Ook zou er een multifunctioneel centrum bij Nij Bethanië komen en onderdak voor OBS de Tamsmaskoalle en CBS de Schalmei.

De voorzieningen voor kleinschalig wonen worden niet gebouwd. De bewoners zullen naar verwachting te weinig zorg vragen om het hele centrum in de benen te houden. De renovatie en de nieuwbouw van de appartementen gaat wel door, maar loopt vertraging op. Dit geldt ook voor het nieuwe gebouw voor de scholen.

Artikel geplaatst door: Wilbert Elting op 10-04-15 14:47.
Franeker Courant

TZUMMARUM – De verpleeghuiszorg bij Nij Bethanië verdwijnt per 1 september.

In april werd al besloten dat de plannen rondom de nieuw- en verbouw van het woonzorgcentrum uit Tzummarum moest worden bijgesteld. Nu is duidelijk dat de intramurale zorg (gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan vierentwintig uur geboden wordt in een zorginstelling) helemaal verdwijnt. Sinds de aankondiging in april heeft bijna de helft van de huidige bewoners en een deel van de medewerkers naar een alternatief gezocht. Opties waren zowel buiten zorggroep Noorderbreedte waar Nij Bethanië onder valt, als binnen Noorderbreedte. Daardoor zou in korte tijd de kwaliteit van zorg en het bestaansrecht van het verpleeghuis Nij Bethanië onder druk hebben komen te staan.

Noorderbreedte zegt het graag anders te hebben gezien, maar zegt zich genoodzaakt te zien om de intramurale zorg en de dag-verzorging in Nij Bethanië voortijdig te beëindigen. “Voor de bewoners, familie van de bewoners, medewerkers, vrijwilligers, het dorp Tzummarum en andere betrokkenen, is dit een enorm spijtige ontwikkeling.” De komende maanden wordt samen met de bewoners en familie gekeken naar een nieuwe woonplek voor de huidige bewoners. De medewerkers worden volgens het sociaal plan begeleid naar ander werk. Met hen vindt de komende tijd een individueel traject plaats.

Ontwikkelvisie Tzummarum.

De gemeente Franekeradeel, Wonen Noordwest Friesland en Noorderbreedte zijn al langere tijd bezig om een deel van Tzummarum woonzorgcentrum Nij Bethanië opnieuw te ontwikkelen. De betrokken partijen gaven in april aan dat het de bedoeling was om eind mei een bijgestelde ontwikkelvisie voor Tzummarum te presenteren. “De aankondiging van de voortijdige sluiting van het verpleeghuisdeel doet daar inhoudelijk niets aan af, maar die planning is niet gehaald. Er wordt hard gewerkt aan een aangepast plan, maar de drie partijen willen niet over één nacht ijs gaan”, aldus een door Noorderbreedte verstuurd persbericht. “Het overleg met alle betrokkenen en partijen vraagt meer (doorloop)tijd dan gedacht, daardoor duurt het wat langer.”

Dorpsbelang Eerder al vreesde Dorpsbelang Tzummarum de sluiting van Nij Bethanië. Noorderbreedte zou volgens hen de zorg in de zomer niet meer kunnen garanderen. Dit voorjaar trok de organisatie zich terug uit de plannen om samen met de gemeente en woningstichting Noordwest Friesland een multifunctioneel centrum met zorg, onderwijs en andere voorzieningen te bouwen. Sindsdien was onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. Nu is dat duidelijk met de sluiting per 1 september.

Artikel geplaatst door: Jitze Hooghiemstra op 11-06-15 18:31
Franeker Courant.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand