Archief Chr Lagere School
2075 c.l.s. 1991

1991

Achter; in het klimrek; Johanna.v/d Zee, Oeke Wiggeline Kuipers, Maaike Talsma en Pamela Goodijk.
Achter;links; Geesje v/d Veer, Siegrid Reitsma en juf Antje Feenstra.
Middelste rij; V.l.n.r.; Remco Geertsma, Sipko IJtzen, Maaike Bergsma, Ids v/d Schaar, Nynke Dijkstra , Pieter de Jong en Sander Jansen.
Voor; v.l.n.r; Marijn Gort, Simon de Vries, Gauke Kooistra, Nienke Visbeek, MelvinTichelaar, Jurjen Buwalda, Jelmer v/d Wal en. Marinka de Bloois.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand