Archief Kaatsen Tzummarum

Duik nu in de historie van het kaatsen in Tzummarum.

6795 Geschiedenis VvV 1879-2014 door Lieuwe S. Heeringa

6685 Kaatsen Tzummarum Jacob Lautenbach 1

6686 Kaatsen Tzummarum Jacob Lautenbach 2

4367 Advertentie 1846

5085 Advertentie 1854

3473 Lijst der kaatsers 26-06-1855

5110 Advertentie 1857

5111 Advertentie 1863

5112 Advertentie 1864

8456 Advertentie 1865

5113 Advertentie 1878

3371 Oprichting V.v.V. 1879

5114 Advertentie 1891

5115 Advertentie 1900

3458 Winnaars grote wedstrijd V.v.V. tot 1900

3373 Klaas Willems Boorsma 1849-1932

3472 Het gezin Boorsma

3374 Kaatspartij te Franeker 1891

3376 Optocht bij bondswedstrijd 1903

3447 Optocht bij bondswedstrijd 1903

3459 Bondspartij Tzummarum 1903

3375 Uitslagen 1900-1910

1068 Bondswinnaars 1909 Harlingen

3466 Sjoerd Dijkstra geb.1881

3377 Bondswedstrijd 1909 Harlingen

3451 Foto jaren 20

238 Omstreeks 1920

236 Omstreeks 1911 Tzummarum

1483 jaar 1926

1482 Tussen 1920-1930

253 Tussen 1920-1930

251 Omstreeks 1920

255 Bondswedstrijd 1922

3381 Bondswedstrijd 1922

3379 Uitslagen 1910-1920

3467 Gerrit de Vries

3380 Bondswedstrijd 1922

3382 Feestterrein 1922

3383 Uitslagen 1920-1930

4761 Afdelingswedstrijd 1926

655 Viering 50 jarig jubileum 1929

3468 N.K.B. 40 jarig bestaan 1937

3448 Johannes Alkema 1939

3384 Bestuur 1939

3385 Jubileum 1939

217 Viering 60 jaar en uitslagen 1930-1940

3464 P.C. 1942

6141 P.C. 1942

3465 Uitslag P.C. 1942 en uitslagen 1940-1950

3507 Sjoerd Draijer 1943

Sjoerd Draijer

1803 Crescendo 50 jarig jubileum

3508 Combinatiewedstrijd met Firdgum 1946

3363 Ned. kampioenschap 1951

3533 Uitslagen 1950-1960

4136 Jaar 1956

7955 Hemelvaartsdag 1958

7954 Tzummarumer jongens winnen op Sonnenborgh 1958

3534 Hemelvaartsdag 1960

648 Freulepartij 1961

3387 Freulepartij 1961

3388 Freulepartij 1961

3389 P.C. 1962

3390 P.C. 1962

3391 P.C. 1964

3392 P.C. 1964

4077 van Aisma-dag 1964

3393 Barradeelpartij 1965

272 Jong Nederlandpartij 1967

3535 van Eysinga-dag 1967

4540 St.Jacob. 1967

3394 Jong Ned. 1967 en uitslagen 1960-1970

4079 Internationale wedstrijd St.Jacob 1968

4078 Jongens bond 1968

3442 Barradeelpartij 1970

3536 Schoolkampioenschap 1972

3537 Schoolkampioenschap 1973

4622 jaar 1973

3538 Bondswedstrijd jongens 1973

1900 N.K. jongens 1973

4211 Marten Dijkstra 1975

1901 Freulepartij 1975

Het Tzummarummer partuur in 1975.

1066 Bestuur 1975

1540 Omstreeks 1975

1562 Omstreeks 1975

1569 Omstreeks 1975

1573 Omstreeks 1975

3446 Afdelingswedstrijd 1976

3396 Winnaars Barradeel 1976

4594 Hemelvaartsdag 1977

3372 Viering 100 jarig bestaan

3469 Jubileumcommissie 1979

3470 Bestuur 1979 en uitslagen 1970-1980

1062 Viering 100 jarig bestaan

1885 Deelnemerslijst reünie 100 jaar V.V.V.

1822 Viering 100 jarig bestaan

1886 Viering 100 jarig bestaan

1889 Viering 100 jarig bestaan

1887 Viering 100 jarig bestaan

1890 Viering 100 jarig bestaan

1891 Viering 100 jarig bestaan

1892 Viering 100 jarig bestaan

1893 Viering 100 jarig bestaan

1899 Viering 110 jarig bestaan

4220 Viering 110 jarig bestaan

3449 Hemelsvaartsdag 1980

3397 Opening Kaatshal 1982

12126 Vaandeloptocht 11 september 1982 De Trije

4073 Jongensbond 1984

3398 Straatkaatsen 1986

4475 Straatkaatsen 1986

3399 Schoolkampioenschap meisjes 1986

1902 N.K. schooljongens 1987

3400 Schooljongens 1987

4623 Freulepartij 1987

3401 Huldiging winnaars schooljongens 1987

3402 Schoolkampioenschappen meisjes 1987

3403 Jong Ned. 1987

4091 Jong Ned. 1987

3444 Vrije formatiewedstrijd 1987

3445 Vrije formatiewedstrijd 1987

4135 N.K.schooljongens 1987

3404 Schooljongensbond 1987

3405 Bond schoolmeisjes 1988

3406 Jaar 1988

3407 Jaar 1988

4595 Schoolmeisjes 1988

11723 Dronrijp NK Schoolmeisjes 1988

3408 St.Jacob 1988

4066 Dames P.C. 1988

3409 Vrije formatiewedstrijd 1988

3410 Jongens partuur 1989

72 Freule Wommels 1989

219 Freulewinnaars 1990

3415 Freulepartij 1990

3413 Jaar 1990

3420 Freulepartij 1990

3417 Huldiging in het Wapen van Barradeel 1990

1904 Freulewinnaars 1990

3443 Freulepartij 1991

4067 Dames P.C. 1990

3395 Jubileum kaatspartij K.N.K.B.

3386 Winnaars bij Pim Mulier Witmarsum

1064 Winnaars N.K. jongens 1990

1903 Winnaars N.K. jongens 1990

3411 Senioren partuur 1990

3412 Freulepartij 1990

3416 de Broekstra's

3418 N.K junioren 1990

3419 N.K.junioren 1990

3421 Vrije formatiewedstrijd 1990 Reduzum

3422 Stilleven kaatskrans 1990

3423 Jongenskaatsers 1990 Winsum

1905 Winnaars N.K jongens 1991

3424 Freulepartij Wommels 1991

3425 Jongens afdelingswedstrijd 1991

3426 Afdelingswedstrijd Grou 1991