Archief Kaatsen Tzummarum |
4078 Jongens bond 1968

Jaar 1968 Schooljongens Bond te Oosterlittens.
Staand v.l.n.r. Scheidsrechter P. Wierda : Tzummarum: Hendrik Talsma, Jetse Heeringa, Tjerk Jensma.

2e prijs.Oosterlittens: Jopie Feenstra, Romke K. Toering en Hielke Broersma 4e prijs. Scheidsrechter Sape de Haan. Knielend: Berlikum: Evert van Schepen, Evert Siderius en Geert Schiphof 1e prijs. Witmarsum: Johannes Adema, Piet Tolsma en Gosse Huisman 3e prijs.
lsh

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand