Archief Kaatsen Tzummarum |
3442 Barradeelpartij 1970

1970. De Barradeelpartij werd gehouden in Minnertsga.
Sucses is daar alleen voor voor de jongens van Tzummarum met Gelf Bleeker, Jetse Heeringa en Jelte C van der Zee. Minnertsga heerst in de klasse boven de 40 jaar. VVV werd tweede met Joh.Kolthof, Leo Vogels en Sjoerd Tj. Dijkstra. Het is opvallend hoelang Leo Vogels kans ziet om zich in de prijzen te kaatsen.

De KNKB-wedstrijd voor jongens van 14 tot 16 jaar in Tzummarum brengt winst voor Piet de Jong uit Wommels, Geert Schiphof uit Berlikum en Fokke de Boer uit Herbayum. Gelf Bleeker en Jetse Heeringa uit Tzummarum worden met Jan Faas uit Dronrijp tweede. De laatste wedstrijd van dit jaar op 30 aug.wordt gewonnen door Rintje Hiemstra uit Wijnaldum, Cornelis Pasma uit Tzummarum en Durk Nauta uit Sexbierum. Sjoerd Heeringa wint de kaatscompetitie voor zijn broer Lieuwe. Bij de jongens is Jetse Heeringa de beste.

1971. (zie foto) Het jongens partuur 14-16 jaar v.l.n.r. Ane Jan Anema, Hendrik Talsma en Jetse Heeringa. Het jongenspartuur van Tzummarum heeft veel sucses, ze behalen een puntentotaal van 28, waardoor ze over het gehele jaar de eerste prijs deelden met Stiens. Het levert het drietal een receptie op in het Wapen van Barradeel en een optocht door het dorp. De trainer Sjoerd Heeringa en begeleider delen mee in de vreugde. De Freulewinst gaat aan het drietal voorbij, maar het partuur Heeringa, Talsma en Anema wint wel de revanche Freule in Jellum-Bears. De kermiskoningen waren dit jaar Jacob de Lange bij de jongens, Ane Jan Anema bij de jongste klasse van de heren en Hans Bruinsma bij de oude garde. In aug. wordt een vrije formatie wedstrijd voor jongens gehouden. Jetse Heeringa en Ane Jan Anema met Piet Jetse Faber uit Stiens winnen de tweede prijs. Het schooljongenspartuur met Hessel Bleeker, Simon van der Zee en Jacob de Lange wordt derde op de bond. Jetse Heeringa maakt voor de vereniging een nieuwe medaillekast.

1972. De ledenpartij levert Hessel Bleeker ( met Klaas Keizer en Sietse Kolthof), Gerardus Hempenius ( met Anne de Jong en Johannes Jaarsma), en Sjoerd Tj.Dijkstra (met Leo H.Vogels) als koningen op. De M.J. Tamsma-school wint het schoolkaatsen met Douwe Hoekstra, Lieuwe de Jong en Anske Zwalua. De VVV is in hogere sferen. De kaatsers zijn namelijk opgeleid bij de vereniging.

1973. De M.J.Tamsma-school wint in 1973 opnieuw de Friese finale voor de lagere scholen, met ditmaal Pieter Heeringa, Egbert Jensma en Theunis Sinnema. Lieuwe de Jong, Pieter Heeringa en Anske Zwalua, maken het sucses voor de VVV compleet door de schooljongensbond op hun naam te schrijven in Easterlittens. Tzummarum is afgetekend de sterkste op de federatiepartij bij de senioren met Ane Jan Anema, Anne Jensma en Sjoerd Heeringa. De jongenskaatsers Simon van der Zee, Hessel Bleeker en Pieter Heeringa zijn de andere afdelingen in de Gemeente Barradeel ook de baas. Dit drietal wint op de Freule de derde prijs. Ane Jan Anema (koning), Emile Vogels en Durk Telinga zijn de sterkste kermiskaatsers. De stichting Stêd en Lân uit Franeker inviteren Hobbe Leistra en Siete Wassenaar voor de gemengde wedstrijd in Franeker. Het Blijkt een goede keuze, want met kaatster Lies Souverein uit Harlingen zijn ze de overige parturen de baas. VVV waagt zich voor het eerst aan een KNVB zaalkaatscompetitie. Pieter Heeringa, Lieuwe de Jong en Hessel Bleeker graaien een derde prijs mee.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand