Archief Kaatsen Tzummarum |
3383 Uitslagen 1920-1930

Publiek 1922. 1921-1930 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.

1921 1e Jac. Mellema, N.Staalstra en A.Smidts Uitnodiging (Hemelvaartdag).
1922 1e Menaldum, 2e Marsum, 3e St.Anna Parochie Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1923 Geen Wedstrijd.
1924 1e Wommels, 2e Franeker Afdelingen (Hemelvaartsdag).
1925 1e Berlikum, 2e Wijnaldum, 3e Wommels, 4e Harlingen, 5e Franeker Afdelingen ( Hemelvaartsdag).
1926 1e Berlikum, 2e Franeker, 3e Dogjum Junioren ( Hemelvaartsdag).
1927 1e Franeker, 2e Achlum, 3e Tzummarum, 4e St.Jac Parochie Afdelingen ( Hemelvaartsdag).
1928 1e Franeker, 2e Franeker, 3e Wommels, 4e Sexbierum, 5e Harlingen Afdelingen ( Hemelvaartsdag).
1929 1e G.de Vries, A de Haan en K de Jager. Jubileum 50 jaar Vrije formatie (Hemelvaartsdag)
1930 1e H.Knol, K.Kuiken en I. Jousma Vrije formatie ( Hemelvaartsdag).

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand