Archief Kaatsen Tzummarum |
3392 P.C. 1964

Koets PC winnaars 1964.

In 1963 wordt de vergadering bij de weduwe Broekstra gehouden. Het tekort van de vereniging blijkt ruim vierhonderd gulden te zijn. De noodklok wordt geluid. Nog enkele jaren doorgaan en de vereniging is op de fles”. De eerste wijziging vormt het drastisch verhogen van de entreeprijzen voor de feestavonden.

• Dit jaar komt het nieuwe gezelschap Rients Gratema met een avondvullend programma.

• Piet Vrij wordt vaandeldrager. Marten Dijkstra zegt toe hem te helpen met de medailles te plaatsen op het nieuwe vaandel.

• De afdelingsshirts komen ter sprake. Deze moeten na elke wedstrijd schoon ingeleverd worden bij Vellinga. Dat gebeurt nagenoeg nooit. Vellinga meldt dat hij slechts twee shirts in zijn bezit heeft.

• Sjoerd Terpstra is 25 jaar bestuurslid. Voor hem is er een portemonnee, voor mevrouw Terpstra een bloemetje.

• Sjoerd Heeringa wordt wederom de koning van de kermispartij. Durk Pietersma krijgt de koningsprijs bij de jongens. Hij mag ook mee naar de Jong Nederland.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand