Archief Kaatsen Tzummarum |
4077 van Aisma-dag 1964

1964 Van Aisma-dag in Beetgum met goed spel. Tamme Velstra (koning), Sj.Heeringa en Dick Talsma wonnen de fietsen.

Trio Hotse Schuil was tweede.

De tweede dag van het Beetgumer kaatsen, de vrije formatiewedstrijd eerste klas (de van Aisma-dag) –evenals zaterdag met rijwielen als inzet- heeft beduidend beter spel te zien gegeven dan de partij van zaterdag. Alleen het verloop van de finale was teleurstellend.
Tamme Velstra, Baard,Sjoerd Heeringa, Tzummarumen Dirk Talsma, Weidum ( de laatste won zijn tweede fiets) wonnen toen zondereen eerst behoeven prijs te geven van Jan Koopal Engelum, Hotse Schuil, Harlingen en Gerrit Langerak, Sneek, die in de eerste omloop verrassend, maar goed spelend (vooral Hotse was prachtig in vorm) van Gerrit Okkinga, Sikke Sikkema en Johan Halbesma hadden gewonnen. De derde en vierde prijs waren voor Pier de Groot, Warga met de gebroeders Gerrit en Thom Dijkstra, Huizum en Daan Scheepstra, Leeuwarden, Evert Heeg, Oosterlittens en Piet IJsbrandi, Huizum,die in de halve finale één centimeter van de winst af waren. Toen sloeg Daan Scheepstra namelijk op 5-5 en 6-2 tegen de latere winnaars onbereikbaar voor Talsma op de kwaadlijn van het perk. Dit kwam hij niet weer te boven en na nog een voorslag plaatste de jonge Leeuwarder bij een volle telegraaf weer te ver. Het trio Velstra is dus in de halve finale wel door het oog van de naald gekropen. De strijd was overigens vrijwel de gehele dag zeer levendig en zowel aan de opslag, als in het perk en ook in het veld leverden de spelers vaak uitstekende prestaties. Natuurlijk waren er ook talrijke mislukkingen, maar de pluspunten waren toch veruit in de meerderheid,zodat het talrijke publiek voldaan huiswaarts keerde. De koningsprijs ging naar Tamme Veldstra, die de Van Aisma-telegraaf overnam van Robert van Wieren, Marssum.
Deze sneuvelde in tweede omloop tegen het trio Hotse Schuil.

De latere prijswinnaars hadden het direct al moeilijk tegen Wietse Vlietstra, Klaas van Wieren en Bart Noordenbos, van wie vooral Vlietstra weer best opsloeg. Regelmatig waren Velstra c.s. een eerst of een spel voor en na 3 om 4 was het snel beslist. Op 3-5 en 0-6 passeerde Talsma de kaats. Jan Meijer, Jappie Visser en Willem de Groot wonnen na een voorsprong van drie eersten en een achterstand 3 om 5, tenslotte met alles aan de telegraaf van Rienk de Groot, Gerrit de Jong en Johannes Westra. Jappie Visser passeerde op die stand de kaats keurig door de hoek. Daan Scheepstra c.s. moesten lange tijd oppassen tegen Jan Poepjes,Drewis Smedinga en Tamme v.d. Berg. Na 3 om 4 (Drewis op 4-6 kwaad boven) verloor dit partuur op 3-5 en 6-6, toen Piet IJsbrandi de bal fraai bovensloeg. Gerrit de Jong lootte bij voor de geblesseerde Johan Jansen en kwam nu met Johan van Seyst en Rienk Miedema uit tegen Jan Sijtsma, Jaap Pander en Klaas Cuperus. Het werd geen partij voor de laatsten. Vooral Miedema viel tegen. Op 5-2 en 6-2 sloeg Pander de kleine kaats voorbij. Oebele Anema, Martinus Santema en Piet de Groot hadden geen partij aan Hein Zijlstra, Rob Sepp en Watse Bootsma. Sepp faalde volkomen en op 5-0 en 6-2 miste hij voor de zoveelste keer. Hij mocht direct weer spelen als invaller voor Henk Seerden bij Sjoerd Teerdema en Foppe de Vries. Nu kaatste de jonge Leeuwarder wel beter, maar het werd zijn tweede nederlaag. Pier de Groot en de beide Dijkstra’s wonnen na een spannende strijd op 4-5 en 6-6, op welke stand Thom Dijkstra achteruit een hercules plaatste.

Fraaie partij

De strijd tussen de trio’s Okkinga en Koopal was een van de hoogtepunten van de lange kaatsdag. Okkinga c.s. waren regelmatig iets voor,maar Hotse en zijn jonge maten gaven goed partij en via 4-2 werd het 4-3, toen Gerrit Langerak de kaats keurig nam. Hotse ging voor best opslaan en met een fraaie tussninse maakte hij op 6-6 tweespel gelijk. Okkinga kwam eerst op vijf eersten gelijk, maar toen beide vijf bordjes aan de telegraaf hadden hangen mikte Hotse drie keer raak in het perk, dat toch bepaald met Sikkema en Halbesma niet uit kinderen bestond. Verder dan een kleine kaats brachten ze het daarna niet en Gerrit Okkinga sloeg toen op 6-0 buiten.

Anne Broersma, Piet Zwart en Cathrinus Helfrich bleven lange tijd goed in de pas met Johan van Seyst ( evenals zaterdag bijgeloot voor Rinnie Kuiper), Arp Hiemstra en Robert van Wieren. Broersma hield de stemming er goed in,maar na een bovenslag van Robert van Wieren op 3-4 en 0-6 verloor het trio Broersma op 3-5 en 6-6 toch door een buitenslag van de Oosterlittenser. In de tweede omloop weer enkele spannende partijen. Jan Meijer c.s. gaven Velstra en zijn matenbest partij en kwamen met goed spel zelfs met 1 om 3 voor. Toet begon het sterkste partuur echter beter te draaien. Het was snel gelijk, waarna Talsma met retourneren voor de kaats op 6-6 en 4-3 van maakte. Op 5-3 en 6-6 sloeg Heeringa ver uit en de overigens goed kaatsende Willem de Groot miste bij de boven de stuit, waardoor de bal boven rolde.

Enorme Hercules

De trio’s Scheepstra en Sijtsma kaatsten een langdurige partij, waarin Heeg deze keer minder speelde dan in de eerste omloop. Sijtsma c.s. liepen drie eersten uit en kwamen daarna met 4 om 1 voor. Op 4-3 en 6-6 miste Scheepstra met een voorslag de aansluiting, maar hij herstelde zich hierna best. Zijn partuur won na een zitbal van Scheepstra op 5-3 en 6-6 een verre bovenslag van Piet IJsbrandi op 5-4 en 6-2 en een enorme hercules van dezelfde op 5-5 en 6-4 nog. Hotse Schuil nam nadat Koopal een heel eerst had weggegeven tegen van Seyst, Hiemstra en van Wieren de eerste opslag over en maakte op 6-6 met een zitbal gelijk. Nog tweemaal pikte zijn partuur, waarin Koopal voor minst nu best opsloeg op 6-6 een eerst en de lange Harlinger, die veel succes had met zijn opslag, maakte de partij tenslotte op 5-1 en 6-4 met een hercules uit. De halve finales gaven vooral aan de opslag veel mislukkingen te zien. Scheepstra en Velstra misten beide tien keer het perk,maar stonden ook fraaie Herculesslagen tegenover en knappe opslagballen. Om beurten waren de partijen voor en een buitenslag van Tamme Velstra op 4-4 en 2-6 gaf het trio Scheepstra de beste kansen. Talsma redde eerst op 6-2 met een fraaie terugslagbal de situatie, maar toch leek zijn tweede fiets niet door te zullen gaan,toen Scheepstra met 6-2 voorkwam in het beslissende eerst. Toen plaatste hij op de achterperklijn en daarna voor en nogmaals kwaad. De eerste bal betekende een grote mate van geluk voor de latere winnaars. De drietallen Piet de Groot en Hotse Schuil gaven elkaar tot spellen gelijk weinig toe. Thom Dijkstra miste aan de tweede opslag echter veel te veel en Pier de Groot sloeg enkele keren kwaad op,waardoor Hotse c.s. bij konden blijven. Twee buitenslagen van de Groot, die overigens deze middag knap speelde,gaven Hotse c.s. een spel voorsprong. De twee enige buitenslagen van Hotse, die de voor best opslag weer van Koopal had overgenomen, betekend 3 om 4,maar toen ging het trio Schuil door. Op 3-5 en 06 passeerde Schuil de kleine kaats. De finale verliep teleurstellend, want Velstra c.s. waren in alle opzichten sterker en Schuil zag kennelijk geen heil in nogmaals al het zware werk, eerste opslag en voorin. Met 24 punten tegen wonnen Velstra en zijn maten,waarbij verandering in het perk bij Hotse (Koopal voor- en Hotse achterin) ook niet mocht baten. Op 5-0 en 6-4 plaatste Tamme Velstra de zoveelste zitbal.

lsh

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand