Archief Kaatsen Tzummarum |
3393 Barradeelpartij 1965

1965. Tzummarum had dit jaar sucses in de Barradeelpartij voor jongens. Theunis Vrij (koning), Pier Sinnema en Johan Broekstra zijn een klasse apart. 28 aug. is er weer eens sprake van een gecombineerde wedstrijd met leden van VVV en Set Troch. Winnaars op die dag waren Cornelis Pasma, Durk Bonnema en Germ Jorritsma. Het competitie werd gewonnen door Jan Landstra voor Jan Telinga en Hielke Klijnsma.

1966. Secretaris Vellinga vetrekt naar Sint Annaparochie.
Jarig Draijer volgt hem op.

Gelf Bleeker, Jan de Jong en Johan van Krimpen (koning) zijn dit jaar de beste schooljongens van Barradeel. Kermiskaatsen. In de hoofdgroep was de winst voor Jan Landstra, Tjomme Meijer en Klaas Fongers. Barradeelpartij. Deze werd gewonnen door Pier Sinnema en Sipke van der Zee. Bij de jongens Theunis Vrij, Anne Jensma en Jan Jensma. De gezamelijke kaatspartij wordt gewonnen door Sjoerd Heeringa, Leo Vogels en Klaas Draijer.

1967.( zie foto) Winnaars Jong Nederlandpartij. Muziekkorps Cresendo voor het Wapen van Barradeel, met v.l.n.r. Theunis Vrij, Pier Sinnema en Johannes Broekstra. Het vaandel wordt gedragen door Jan Jensma. De eerste Federatiewedstrijd werd gewonnen door Tzummarum, met Pier Sinnema, Jan Jensma en Bouke Kuipers. De Merkepartij word gewonnen door: Hobbe Leistra (koning), Willem Keizer en Tjeerd Telinga de jongste klasse.
Johannes Kolthof (koning), Hans Bruinsma en Piet Vrij bij de oudere garde.
De jongens Tjeerd Heeringa (koning), Harm Kolthof en Germ Santema winnen ook.

1968. Lieuwe Heeringa maakt zijn entree als bestuurder en neemt de plaats in van Sjoerd Terpstra. Laatst genoemde was dertig jaar bestuurslid.

Sexbierum wint de afdelingspartij op Hemelvaartsdag. Hobbe Leistra (koning), Pier Sinnema en Anne Jensma (het b- partuur) wint de Barradeelpartij. Leistra wint ook de Kermispartij met Corrie Grond en Pieter Plantinga. Bij de ouderen won Leo Vogels (koning),met Auke Hoekstra en Sjoerd H.Terpstra. Bij de jongens was Jetse Heeringa (koning) met Germ Kolthof en Marten Piekema.

1969. De zomercompetitie wordt gewonnen door Emile Vogels, voor Joh.Kolthof en Emile’s vader Leo Vogels. De schooljongens Jetse Heeringa, Hendrik Talsma en Tjerk Jensma winnen het zilver op de Bondspartij in Easterlittens. Op de bondspartij wordt Tzummarum met Sjoerd Heeringa, Johannes Broekstra en Theunis Vrij derde. De dorpspartij voor alle kaatsers wordt gewonnen door Anne Jensma, Jan Smits en Henk Telinga.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand