Archief Kaatsen Tzummarum |
1901 Freulepartij 1975

Het Tzummarummer partuur in 1975.

1975 Tweede prijs Freulepartij.

v.l.n.r. gehurkt aanmerker, Pieter Heeringa, Lieuwe de Jong , Hessel Bleeker en aanmerker.

Staand: scheidsrechter Jaap Pander, Dirk Kuperus, Douwe Hoekstra, Nico Douma en scheidsrechter Hendrik Gjaltema. Het jongenskaatsen zit dit jaar in de lift en maakten het bijna waar.

Ze stuiten in de finale echter op het iets betere Franeker. De finale wordt door de laagstaande zon een loterij die slecht uitpakt voor Tzummarum. In het navolgend jaar is er weer kans voor het Tzummarummer partuur. Heeringa en De Jong worden afgevaardigd met Anske Zwalua.

Lieuwe de Jong en Pieter Heeringa vertegenwoordigen Tzummarum jarenlang met veel succes op afdelingspartijen en vrije formatie partijen in de tweede klasse, huidige eerste klasse. Met verschillende voorinsen zien ze kans veel kransen aan de muur te krijgen. Ze geven blijk van veel doorzettingsvermogen en geven niet eerder op dan bij drie spel, gezien de vele zwaar bevochten prijzen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand