Archief Kaatsen Tzummarum |
1066 Bestuur 1975

1975 Het bestuur achter de muziek aan op het sportterrein.
v.l.n.r. Jarig Draijer, Gatze Bleeker, Foeke Terpstra, Leo Vogels, Lieuwe Heeringa, Cor Grond en Piet Vrij.

De VVV Tzummarum mag dan gastheer zijn van de Hemelvaartsafdelingenpartij, de vereniging wint er niet zo vaak een prijsje. Het jaar 1975 vormt een uitzondering. Achter Stiens (met Piet Jetse Faber, Klaas Bouma en Johannes Westra) weet Tzummarum een vierde prijs op te eisen met Sjoerd Heeringa, Ane Jan Anema en Pieter Tuinman. Anema ontplooid zich als een túke kaatser. Met Sjoerd Janzen en Hendrik Talsma wordt hij vierde van de Jong Nederland partij. Het goede kaatsen van Anema levert ook weer de Barradeeltitel op, ditmaal met Hendrik Talsma en Sjoerd Heeringa.

1976 De VVV moet het op de Barradeelpartij hebben van de veertig plussers. Jarig Draijer, Johannes Kolthof en Cornelis Pasma worden eerste. Pieter Heeringa is als jongenskaatser succesvol. Zo is hij superieur bij een jongenswedstrijd van de KNKB met Any van Straten uit Kimswerd en Simon Lemstra uit Witmarsum als medespelers.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand