Archief Kaatsen Tzummarum |
3470 Bestuur 1979 en uitslagen 1970-1980

Bestuur 1979.

Zittend van links naar rechts: Lieuwe Heeringa (penningmeester), Leo Vogels (voorzitter), Jarich Draijer (secretaris). Staand van links naar rechts: Gatze Bleeker, Piet Vrij, Jan Jensma, Foeke Terpstra.

1970-1980 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
1970 1e Berlikum, 2e Makkum, 3e Marsum afd. (Hemelvaartsdag)
1971 Geen wedstrijd.
1972 1e Franeker, 2e Leeuwarden, 3e Arum, 4e Winsum afd. (Hemelvaartsdag)
1973 1e Berlikum, 2e Winsum, 3e Baard, 4e Weidum afd. (Hemelvaartsdag)
1974 1e Marsum, 2e Bolsward, 3e Makkum afd. (Hemelvaartsdag)
1975 1e Stiens, 2e Makkum, 3e Winsum, 4e Tzummarum afd. ( Hemelvaartsdag)
1976 1e Winsum, 2e Baard, 3e Stiens, 4e St.Jac.Parochie afd. (Hemelvaartsdag)
1977 1e Franeker, 2e Marssum, 3e Akkerwoude afd. (Hemelvaartsdag)
1978 1e Bolsward, 2e Vrouwenparochie, 3e Leeuwarden, 4e Makkum afd. (Hemelvartsdag)
1979 1e Winsum, 2e Bolsward, 3e Ternaard, 4e Poppenwier afd. (Hemelvaartsdag)

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand