Archief Kaatsen Tzummarum |
3389 P.C. 1962

IN BJUSTERBAERLIKE DEI.

De 109de P.C. in Franeker best geslaagd. Verassende zege van Okkinga, Smedinga (koning) en Heeringa.

De PC 1962 behoort weer tot het verleden en alle voorspellingen ten spijt is het een fraaie overwinning geworden voor de twintigjarige leerling van de rijkskweekschool in Leeuwarden, Gerrit okkinga van Oosterend, de 39 jarige timmerman op een scheepswerf, Drewis Smedinga uit Harlingen en de achtienjarige schoenmaker Sjoerd Heeringa uit Tzummarum. Dit partuur kaatste na een wat moelijk begin tegen Jan Sijtsma, Albert Rinia en Johan Halbersma (drie eersten achter) verder een opvallende goede wedstrijd en er was voor de anderen geen tegenhouden meer aan. Onder aanvoering van Drewis Smedinga, die tenslotte tot koning van de partij werd uitgeroepen en die zijn jonge uitstekend kaatsende makkers in woord en daad voorging, werden achtereenvolgens de parturen Jan Faber (6-2), het koningspartuur Schuil, Jansen en koning 1961 Martinus Santema (twee spel tegen) en tenslotte in een wat tegenvallende finale Johannes Stavinga (de oudste deelnemer aan de PC), dokter Aebe Haima van Weidum en de twintig jarige hts-leerling Piet IJsbrandy uit Huizum met slechts een eerst tegen overwonnen.

Het was het teleurstellende slot van een PC, die naast minder goed spel toch ook uitstekende partijen te zien heeft gegeven. Voor alle drie winnaars betekende het de eerste overwinning op de PC en Sjoerd Heeringa leverde wel een uitzonderlijke prestatie door een jaar na zijn fraaie overwinning op de Freule-partij in Wommels nu ook het “goud” van de PC te veroveren. Het winnende drietal was deze middag-met uitzondering misschien van de eerste partij-in glanzende vorm en geen van de parturen bleek er tegen opgewassen.
l.c. 2 augustus 1962.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand