Archief Kaatsen Tzummarum |
3390 P.C. 1962

Winnaars PC 1962 in de koets door Franeker, Sjoerd Heeringa, met daarachter Gerrit Okkinga, Dreewis Smedinga, PC-voorzitter mr. Klaas Bijlsma en scheidsrechter Lou Seerden.

• Onder de schooljongens wordt in 1962 het eerste aansprekende sucses genoteerd voor Johannes Broekstra, Feije Westra en Pier Sinnema. Na winst in de voorselectiewedstrijd behalen ze heel knap een derde prijs in de finale van de Koningklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB.)

• Het is een bijzonder opmerkelijk jaar. Voor het eerst worden kaatsers uit Tzummarum uitgenodigd door “Stêd en Lân ien Bân” uit Franeker voor een gemengde wedstrijd. Leo Vogels en Siem Vellinga worden gekoppeld aan D.Terpstra uit Baard. Ze winnen de derde prijs.

• Aede de Jong en Sjoerd Heeringa liggen goed in de markt. Ze vertegenwoordigen in 1962 Tzummarum zowel bij de bond als bij de Jong Nederland.

• De afdelingspartij op Hemelvaartsdag is op 31 mei afgelast vanwege een storm met windkracht 8.

• Sjoerd Heeringa (koning), Hans Bruinsma en Rients Terpstra zien dat jaar 1962 kans de kermispartij op hun naam te schrijven. In de B klasse is de voorzitter Leo Vogels (hij was ook de koning) met Gatze Bleeker en Jan H.Santema een klasse apart.

• De dorpspartij staat in 1962 nog steeds op de kalender. Klaas Bonnema, Jarig Draijer en Johannes Spoelstra zijn de beste kaatsers van dat moment tijdens de gezamelijke dorpspartij.

• Een jammerlijk feit is dat oud-bestuurslid Freerk Broekstra een jaar na zijn aftreden vanwege zijn werzaamheden als kastelein, plotseling overleed.

• De vereniging laat in de wintermaanden van 1962 door een aantal dames een nieuw vaandel maken.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand