Archief Kaatsen Tzummarum |
3464 P.C. 1942

Leo Vogels jaren lang voorzitter van het VVV. Zijn mooiste herinnering ligt op het P.C. kaatsveld waar hij met Klaas Falkena en Lammert Heeringa 2e werd in 1942. Toen kwamen er twee jaren, dat het wedstrijdkaatsen op de rug lag en in 1946 zag men Vogels voor het laatst in de eerste klas. Heit Emiel Vogels, was hem bij het VVV voorgegaan en werd in 1938 gehuldigd voor het 25 jaar meebesturen. Hij werd erelid en ook het KNKB bleef niet achter, door hem 斗id van verdienste白 te maken.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand