Archief Kaatsen Tzummarum |
6141 P.C. 1942

De prijsuitreiking op PC van 1942.
In de kransen, v.l.n.r.: Feite de Jager (Harlingen), koning Jan Rodenhuis (Huins) en Frans Helfrich (Harlingen). Daarachter v.l.n.r.: met sigaret, Johannes Brandsma sr. (Sexbierum), Sietse de Groot (Weidum), Lammert Heeringa (Holwerd), Leo Vogels (Tzummarum) en Klaas Falkena (Bolsward).

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand