Archief Kaatsen Tzummarum |
3396 Winnaars Barradeel 1976

Winnaars Barradeel 1977.

v.l.n.r. Pieter Heeringa, Simon J.van der Zee, (K) en Sjoerd Heeringa. Op 10 januari 1977 wordt de nieuwe Harnehal geopend. De zaalcompetitie trekt meteen 53 kaatsers. Het seizoen wordt nu geopend in de sporthal. De eerste ledenwedstrijd wordt daar gewonnen door Hobbe Leistra, Lieuwe Anema en Gerrit F. Terpstra. Ze winnen de finale van Jan Jensma, Lieuwe Heeringa en Kan Robertson.

De ledenwedstrijd tijdens de kermis 1977 trekt 30 parturen. Bij de jongens wint Bavius de Lange (koning) met Derk Perdok en Rinse Bleeker. Simon van der zee (koning), Pieter Heeringa en Sjoerd Heeringa zijn op de Barradeel een klasse apart.

De dames raken in 1977 steeds actiever in de kaatserij. Twintig dames kaatsen in de zaal onder leiding van Theo Nauta, Hobbe Leistra en Gerrit Terpstra.

De eerste uitslagen van de dames in de zaal op 12 februari 1978 is uniek:
1e Griet Santema, Attje van Krimpen en Jannie van der Zee.
2e Tine Hoekstra, Baukje Hoekstra en Geertje van der Zee.
3e Pietie Heeringa, Jannie Terpstra en Nellie Hamer.
4e Gerrie Leistra, Sjoukje Terpstra en Wietske Schat.
In dit jaar wordt voor de dames ook de eerste ledenpartij gehouden.

Jarig Daijer wordt tijdens de Kermispartij in 1978 gekroond tot koning in de oudste klasse. Hij wint met Andries Keizer en Gerrit Terpstra. Wietse Schat-Hoekstra en Roelien Wateler zijn de eerste vrouwelijke winnaars tijdens de kermisledenpartij.

Willem Tjerk Heeringa won met Siebe Heinsma en Jan R.Terpstra (eerste uit Minnertsga, tweede uit Tzummarum) de eerste federatiepartij in 1978 voor schooljongens. Bij de dames waren dat andermaal Bea Terpstra, ditmaal met Nynke Anema en Geertje van der Zee.

Tzummarum wint ook de Barradeelpartij in 1978 met Pieter Heeringa (koning), Simon J.van der Zee en Ane Jan Anema.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand