Archief Kaatsen Tzummarum |
3384 Bestuur 1939

Bestuur 1939.
v.l.n.r. staand Johannes Swart, Sjouke Zondervan, Sjoerd Terpstra en Sjoerd Draijer.
Zittend: Gerrit de Vries, Piet Keuning, Cees v.d.Laan en Jouke Spoelstra.

In 1938 is Emile Vogels door ernstige ziekte verhinderd op de vergadering te zijn. Hij treed ook af na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest. Hij werd door het hoofdbestuur, de voorzitter Johannes Werkhoven en de secretaris van de NKB, gefeliciteerd met dit bijzondere feit. Vogels krijgt het zilveren ereteken. Namens de vereniging krijgt hij een zilveren lepel en vork met inscriptie.

Het zestigjarig bestaan 1939 werd in verband met de niet echt florissante finaniele positie met enige bescheidenheid gevierd. Kastelein Bonnema stelde zijn zaal beschikbaar en had deze prachtig versierd. De gymvereniging Tonido hield een feestavond en het gezelschap Bouwmeester probeerde er wat van te maken. Toch is het zoals ook eerder Emile Vogels opmerkte. Als je alles voor weinig geld wilt binnenhalen, valt het altijd tegen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand