Archief Kaatsen Tzummarum |
4136 Jaar 1956

1956.
Een deel van het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken tijdens de optocht tijdens de Merkedagen.

V.l.n.r. Sjoerd H. Terpstra, Freerk Broekstra, Simon Vellinga, Cornelis J. van der Laan.
Publiek tussen Vellinga en van der Laan is Sjoerd de Jong en rechts Klaas P. Bonnema.
Het jongentje rechts is Emile L. Vogels.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand