Archief Kaatsen Tzummarum |
3458 Winnaars grote wedstrijd V.v.V. tot 1900

Het eerste bestuur liet er geen gras over groeien: Al op Pinkstermaandag 1879 en dinsdag en woensdag er achteraan werden de bloemetjes buiten gezet. Zie maar naar de allereerste advertentie. Nu eerst even wat commentaar hierop. De kaatsers Sjirk de Wal en Rein de Witte hadden al heel veel prijzen gewonnen, dat ze nu aan banden gelegd werden. Dat in de greide gekaatst werd, was denkelijk wat nieuws. In geen enkele van de eerdere aankondigingen kwam dat voor, zodat aangenomen moet worden dat voorheen de buorren de plaats van handelingen was, net als op andere plaatsen.

Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum tot 1900.
1879 K.Boorsma , S de Wal en J.Hamersma. (Pinkstermaandag.)
1880 H.Postma en B.Dijkstra. 2 manspartuur ( Pinkstermaandag.)
1881 K.Boorsma en S de Wal. 2 manspartuur (Pinkstermaandag)
1882 S. de Wal en K.Boorsma. 2 manspartuur (Pinkstermaandag)
1883 S. de Wal en K.Boorsma. 2 manspartuur (Pinkstermaandag)
1884 S de Wal, M.Kooistra en F.Dijkstra. ( Pinkstermaandag)
1885 D.Wolbers, G.Koning en A. Andringa. (Pinkstermaandag)
1886 K.Andringa, J.Scheltema en A.Andringa. (Pinkstermaandag)
1887 E.v.d.Weij, S.Kooistra en Jac.Haitsma. (Pinkstermaandag)
1888 G.Bouma, L.Hilarides en F.M.Dijkstra. (Pinkstermaandag)
1889 S.Kooistra en M.Kooistra. 2 manspartuur. (Pinkstermaandag)
1890 T de Jong en J.Reitsma. 2 manspartuur. (Pinkstermaandag)
1891 J.Reitsma en N.de Boer 2 manspartuur.afdeling .1e Pingjum, 2e Dokkum, 3e Franeker. (Pinkstermaandag)
1892 J.Reitsma, Y.Tuinstra en A.Hoekstra. (Pinkstermaandag)
1893 Joh.Bierma, K.Leeuwen en R.Schipper. (Pinkstermaandag)
1894 J.Reitsma, T.de Jong en H.Norder. (Pinkstermaandag)
1895 S de Vries, J Kuperus en M.Kooistra (Pinkstermaandag)
1896 J.Reitsma, J.Vonk en M.de Vries. (Pinkstermaandag)
1897 J.Hibma, J.Osinga en Joh.Bierma. (Hemelvaartsdag).
1898 S.Vijver, Joh.Struiksma en D.Sijbesma. (Juli)
1899 J.Reitsma, A.de Boer en R de Beer. Afdeling. 1e Pingjum, 2e Marsum, 3e Beetgum, 4e Wijnaldum, 5e Beetgum. ( Juli).
1900 S.Kooistra, F.Steensma en H.v.d.Heide. ( Juli).

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand