Archief Kaatsen Tzummarum |
3377 Bondswedstrijd 1909 Harlingen

De Bondswedstrijd van de Nederlandse Kaatsbond werd in 1909 in Harlingen gehouden. De kaatsclub uit de Friese havenstad was op dat moment de grootste afdeling van de Nederlandse kaatsbond. Ruim vijfduizend bezoekers woonden de wedstrijd bij, waaraan vierentwintig parturen deelnamen. Tzummarum met de kaatsers T.Swart,S.Dijkstra en T. Groendijk won de Mulierbal.

De partij van de dag speelden op de drie de parturen uit Witmarsum en LKC uit Leeuwarden ( Tj.W.Kooistra,R.Anema en S.J.Tigchelaar. Pas met alle hout aande hang viel de beslissing, nadat TJ.W.Kooistrauit een triktrakslag aan het langste einde trok. Zodoende kwam Witmarsum niet verder dan de derde prijs. Ook de finale was er een van hoog niveau. De LKC-ers verloren na een 4-3 voorsprong tweemaal op 6-6 het bordje en capituleerden definitief op 5-4 en 6-4. Dertienhonderd zitplaatsen waren vlug bezet en vooral in de eerste omloop was er een aantal prachtige partijen. Het weer was zomers,getuige de japonnen en hoeden die de vrouwen droegen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand