Archief Kaatsen Tzummarum |
255 Bondswedstrijd 1922

1922. De glorieuze winnaars van de 25ste Bondswedstrijd van de (K.)N.K.B.

met v.l.n.r. Jan Draijer, Otte Postma en Tjebbe de Jong.

Pinkstermaandag 5 juni 1922

Nederlandse Kaatsbond jubileert in verband met het 25-jarig bestaan van de bond
1897- 1922   De wedstrijd wordt vanaf dit jaar altijd in Franeker gehouden.

De Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum  wordt op deze dag vertegenwoordigd door het partuur  bestaande uit de spelers Otte Postma, Tjebbe de Jong en Jan Draijer

De volgende partijen worden gespeeld;

1e omloop Vrouwnparochie              1 spel tegen
2e  ,,          Witmarsum                      1 spel tegen
3e  ,,          Leeuwarden                     1 spel tegen
4e ,,           Amsterdam                      1 eerst tegen
5e ,,           Makkum                          1 spel tegen
Finale        Harlingen                        3 eersten tegen

Volgens de L.C van 6 juni 1922 wordt Tjebbe de Jong uitgeroepen tot koning van de wedstrijd. De vereniging was op dat moment even in het bezit van de beide Wandelballen van de Nederlandse kaatsbond. In 1921 was namelijk de Jong Nederland partij gewonnen.

De achtergrond van de spelers waren de volgende;

Otte Postma 28 jaar verzorgde de eerste opslag de gehele dag en heeft tegen Makkum even de perkplaats van de Jong moeten overnemen. Postma was onderwijzer  aan de openbare basisschool in ons dorp en in 1894 geboren in Pingjum. Hij was getrouwd met Martha van der Tol de dochter van het toenmalige hoofd van deze school in Tzummarum. In 1910 won hij al voor Pingjum de Freulepartij te Wommels en in 1912 voor Makkum o.a. de Jong Nederlandpartij voor junioren. Hij is overleden in Steenwijk.

Tjebbe de Jong stond voorin het perk en verzorgde de 2e opslag. Tjebbe was een geboren Tzummarumer en volgens de krant 19 jaar oud op deze dag. Hij was de zoon van Gijsbert de Jong bakker en postkantoorhouder in Tzummarum. Gijsbert de Jong was ook jarenlang dirigent van het muziekcorps Crescendo, dat meer dan 100 jaar de muzikale klanken heeft verzorgd bij de grote wedstrijden van VVV. Tjebbe is van beroep onderwijzer geworden en getrouwd met een Pingjumse. Hij is o.a. onderwijzer geweest in het dorp Wier en heeft daar een goede lichting jonge kaatsers opgeleid en is later verhuisd als onderwijzer naar IJsbrechtum. Als jongenskaatser was hij al een buitenbeentje. In 1918 won hij voor VVV de premie op de Freulepartij in Wommels. Oude Tzummarumers vaak vertelden vaak dat er meer in had gezeten. In 1921 won hij in Huizum met Jan Prosje en Eeltsje de Boer de

Jong Nederlandpartij voor VVV. De kaatscarrière van Tjebbe heeft slechts een aantal jaren geduurd omreden dat hij al op jonge leeftijd een schouderblessure opliep.

Jan Draijer was achterinse en bovenlijnspeler. Jan was ook een geboren Tzummarumer en op deze dag al 32 jaar oud en dus al in de nadagen van zijn lange kaatscarrière. Hij was de oudste zoon van Jarig Draijer, die evenals zoon Jan VVV heeft vertegenwoordigd op bondswedstrijden en eveneens meerdere keren op de P.C. heeft meegespeeld. In 1914 won hij met dorpsgenoot Sjoerd Dijkstra de 2e prijs op de P.C. Hij was geen spectaculaire kaatser, maar wel sterk en uiterst solide, die met zijn mooie polsslag vaak de ballen door de hoeken van het veld boven sloeg. Dan kwam het vingertje even omhoog en dat was het teken dat de tegenstander maar kon komen! Hij is ook later bestuurder van de vereniging geweest.

Jan Draijer was samen met zijn broer Sjoerd veehandelaar van beroep en hij was tevens noodslager. Hij woonde met zijn vrouw Martha aan de Minnertsgaastervaart bij de voormalige brug in de Skoalstrjitte, naast het schoolplein van voormalige openbare school, thans De Haven.

Als de jongens op het schoolplein aan het kaatsen waren stond hij er vaak naar te kijken en gaf dan aanwijzingen. Hij heeft het nog meegemaakt dat zijn oomzegger Sjoerd Heeringa in 1961 de Freulepartij en in de jaren 1962 en 1964 de P.C won. Hij zat dan op de namiddag met zijn leeftijdgenoten op de” ald haven”te wachten tot de kaatsers uit ons dorp met hopelijk goed nieuws thuis komen. Jan Draijer is op 5 januari 1966 overleden.

Op 7 november 1989 heeft Jan Prosje, eveneens een bekende Tzummarumer aan mij vertelt dat het partuur van VVV op de zondag voor de Bondswedstrijd al in Dongjum de 1e prijs won op de afdelingspartij. De vorm was er dus al en men heeft het thuisfront op Pinkstermaandag in Franeker dan ook niet teleurgesteld. De jongemannen Sjoerd Terpstra, Sjouke Zondervan en Jan Prosje allemaal 16 jaar oud waren ’s morgens al vroeg per fiets naar Franeker vertrokken als supporter. Jan Prosje vertelde toen ook dat de Harlingers voor de finale op de Bond de duiven al naar Harlingen hadden laten vliegen met een briefje waarop stond, dat het muziekcorps moest worden geregeld bij de thuiskomst. Men was er blijkbaar van overtuigd dan men zou gaan winnen.

Het liep echter heel anders Tzummarum won na eerst een voorsprong van vijf eersten om niets te hebben opgebouwd. Harlingen kwam nog terug tot 5-3.

Toen Jan Draijer de laatste bal op 5-3 en 6-2 bovensloeg moet hij tegen de Harlingers hebben geroepen dat ze de duivenwel terug konden fluiten!

Tzummarum, 23 februari 2004

lsh

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand