Archief Kaatsen Tzummarum |
3374 Kaatspartij te Franeker 1891

1 e prijs: Witmarsum, Wijpke Visser, Jac Visser en O.M.Elgersma.
2 e prijs: Franeker, Jan Vlietstra, Corn.v.d.Woude en Gerard v.d. Meij.
3 e Prijs: Franeker, Sibe Terpstra, Jan Grijpma en G. Jongerhuis.

Voor Tzummarum deden 3 partuur mee:
• Jan Braaksma, Keke Herrema en Lieuwe Heeringa.
• Wijtse Ennema, Gatse Leestma en Pieter de Haan.
• Gijsbert de Jong, Pieter Hiddinga en Albert Westra.

De eerste tien jaar van de VVV Tzummarum geven een bijzondere ontwikkeling te zien.
Waar eerst met de grote namen uit de sport van de eind negentiende eeuw wordt geschermd, komt ook steeds meer het het eigen lid in beeld. VVV beseft dat er niets gaat boven een hoog ledental. Dus de verandering in die tien jaar is, dat er steeds meer rekening gehouden wordt met de wensen van de leden.

In 1890 zet de VVV Sikke La Fleur in het zonnetje, vanwege 25 jaar trouwe dienst bij het organiseren van kaatswedstrijden. Een opvallend feit, want aanvankelijk staat de VVV als een soort tegenhanger van de kasteleinpartijen te boek. La Fleur heeft al snel door dat hij met de tijd mee moet en blijft ook de VVV steunen. Hij neemt de cadeaus heel graag aan.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand