Archief Kaatsen Tzummarum |
3534 Hemelvaartsdag 1960

Hemelvaartsdag 26 Mei 1960.

* Onder mooie weersomstandigheden doen de bestuursleden v.l.n.r. Simon Vellinga, Gatze Bleeker en Leo Vogels. mee ( zie foto). Ried won uiteindelijk.

* De Barradeelpartij werd gewonnen door Tzummarum met Harm Schaper, Sjoerd Heeringa en Aede de Jong. Ze wonnen in de finale van Minnertsga. Sjoerd Heeringa wordt tot koning gekroond. Bij de senioren zijn Pieter Dijkstra, Siem Vellinga en Hein van der Zee superieur.

* In 1960 wordt het voorterrein van het voetbalveld benut voor de kermiswedstrijd. Het eigen veld is te drassig. Sipke van der Zee, Sjoerd Heeringa en Gatze Bleeker zijn spekkoper. Heeringa krijgt de eerste nieuwe wisselbeker uitgereikt, die aangeboden werd door kastelein Jan van der Lei. Voor de B klasse was er ook een koningsbeker beschikbaar gesteld door het confectiebedrijf Engel. Samme Sj.Talsma won met Dirk Pietersma en Meile Sietses de Vries. Pietersma krijgt de koningsprijs bij de jongenscategorie.

*Voor het eerst sinds tijden is er weer een KNKB-jongenspartij in Tzummarum. Kimswerd wint en Tzummarum wordt knap tweede met Sipke C.van der Zee, Sjoerd Heeringa en Aede de Jong. Het is de voorbode van een goed jongens jaar.

*Op de Freule wordt de vierde prijs gehaald.

*Het Meiherdenkingsfeest heeft een dorpspartij in petto. De winst ging naar Bertus Buren, Cris Veenstra en Hein van der Zee. De prijs in de B klasse ging naar Feitse S Talsma, Willem Heeringa en Leo Vogels.

* Heel aardig is het gegeven van de winnaars van de laatste ledenpartij van het jaar op 27 aug.
Sjoerd Heeringa en Siem Vellinga winnen met als balkeerder, het acht jarig zoontje van Leo Vogels, de kleine Emile. De reden daarvoor was dat de derde maat was gestopt na een misverstand.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand