Archief Kaatsen Tzummarum |
7954 Tzummarumer jongens winnen op Sonnenborgh 1958

Spannende finale op Sonnenborgh in juli 1958

Deze overwinning van de Schooljongens in 1958 was een heel bijzondere op de eindstand 5-5 6-6. Het was nl. de eerste maal in de geschiedenis van de Kaatsvereniging Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken, dat een ( school) jongenspartuur op een K.N.K.B. wedstrijd de eerste prijs won. Het was de 17e afdelings-medaille die kon worden bijgeschreven in het register van vereniging-eretekens. In het jaar 2012 is het aantal vereniging-eretekens gegroeid naar 268 stuks.

Spannende finale op Sonnenborgh.

De wedstrijd voor afdelingsparturen jongens van tien tot en met dertien jaar, die gistermiddag op Sonnenborgh te Leeuwarden door de L.K.C. werd georganiseerd, heeft de toeschouwers tot de laatste slag en zelfs daarna bezig gehouden. Op vijf eersten gelijk en zes gelijk en een kleine kaats voor Marssum in de finale tussen dit partuur en Tzummarum sloeg Klaas van Wieren van Marsssum een bal ver op, die volgens velen net voor de kwaadlijn terecht kwam, maar de keurmeester besliste, dat de bal kwaad was. De jongens namen de beslissing van de keurmeester direct, maar de ouderen hebben er nog lang over nagepraat.
Voor Tzummarum dus de eerste keer een eerste prijs op een kaatswedstrijd voor deze categorie jongens. Sjoerd Heeringa was de grote kracht in dit partuur, dat verder Piet Tolsma als voor minst opslager had en achter- of voorinse, Tsjomme Meijer was balkeerder. Bij Marssum werd het meeste werk gedaan door Klaas van Wieren, die bijzonder goed opsloeg en in het perk (achterinse) afwisselend werd gesteund door Joosje van Wieren en Geert van der Kooi. De derde prijs ging naar Peins, dat een beste opslag had, maar in het perk minder sterk speelde. De wedstrijd stond over het algemeen op een goed peil en de prijswinnaars en de premiewinnaars hebben het zeker niet cadeau gekregen.

Tzummarum versloeg achtereenvolgens Franeker met vijf eersten, Berlikum met drie eersten tegen, St. Anna eveneens met vijf eersten tegen en tenslotte Marssum met alles aan de telegraaf. Marssum bleef eerst de baas over Harlingen om daarna tegen Leeuwarden met alles aan de telegraaf door een buitenslag van Henk Schaaf te winnen en in de derde omloop het sterke Weidum met drie eersten achter zich te laten. Tegen Peins hebben de Marssumers ook zwaar partij gehad, maar ze bleven een spel voor. Vlak voor de prijzen gingen behalve Weidum en St. Annaparochie ook Wirdum eraf.

L.C. 19 JULI 1958.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand