Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
65

Buorren de terp op.

De buorren zoals ik die zo goed kende en waar we veel speelden.
Links loodgieter Dronryp.
Op het platte dak daarnaast werden met ‘oud en nieuw’ de poeptonnentjes van de christelijke school neergezet.
Mijn vader raakte tamelijk in paniek. Ook links naast de winkel was een diepte die de Ald Haven werd genoemd.
Vroeger was het inderdaad een haventje.
De grens tussen Vogelstún en het Earmhûs.
Tegen de muur ervan stond een groot rek met daarop helwitte grote po’s.
In de tuin wandelden oude mensen.
Rechts het winkeltje van Van der Veen, de Plattekoeksteeg, bakker Strikwerda ernaast.
Het witte huis in de verte is bakker Norder, aan het begin van de Lytse Buorren.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand