Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
38

waerderbuorren.

De vier woningen van de arbeiders van boer Zwart.
Naast de familie Klaver woonde Abe.
Op zeker moment kwam hij terug uit Indië, het huis was versiert met erebogen.
Piet en ik waren onder de indruk van deze avonturier.
Op het land tussen de sloot en de huizen is in 1951 een opgraving geweest door Halbertsma en van Giffen.
Er werden veel skeletten gevonden die bleven liggen als op een bed van klei.
Ik was bijna elke dag op deze plek en mocht ten slotte hand en spandiensten verlenen, o.a. het aaneenrijgen van de wervels en behulpzaam zijn bij het tekenen.
Na schooltijd in Franeker (Mulo) reed ik meteen door naar deze plek.
Ook in Firdgum aan de terp mocht ik helpen met tekenen.
Mijn schoolwerk heeft hier onder geleden.
Ook Piet Klaver was hier bij deze werkzaamheden aanwezig en kreeg vrij van school.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand