Archief Geschiedenis Bunker Koehoal |
3471 Stichting bunker Koehoal

Foto: W.Leistra

“STICHTING BUNKER KOEHOAL”

Hartelijk welkom op ons gedeelte van deze site.

Een groot aantal partijen en belanghebbenden hebben het afgelopen jaar geijverd voor het behoud van de bunker in de zeedijk onder Koehoal. Wetterskip Fryslân had het voornemen het gebouw te slopen vanwege gevaar voor de veiligheid van passanten die op enigerlei wijze op of aan het gebouw zouden komen.

Na de sloop zou het gat wat zou ontstaan opgevuld worden met grond. De formele procedures zijn nu ten einde. Na overleg met een delegatie van de belanghebbenden en het Wetterskip heeft het Wetterskip toegezegd niet met de sloop te beginnen mits de groep belanghebbenden met een goed alternatief plan zou komen. Dit plan is inmiddels gepresenteerd en goedgekeurd. Inmiddels is er een bestuur van de stichting “Bunker Koehoal” opgericht. De stichting heeft als doel; het behoud van de bunker.

Het bestuur en klankbordgroep zijn van mening dat de bunker moet worden behouden vanwege haar culturele waarde voor het erfgoed in Noord West Frieslân. In dat kader is het gebruik van het gebouw in de 2e wereldoorlog door de Duitsers als zodanig aan te merken.
Het is geen monumentaal pand maar wel als markant aan te merken omdat het gebouw de enige is in het omschreven gebied dat volledig apart staat en half in de dijk is gebouwd. Bij het gebruik van de bunker wordt gedacht aan een educatie-en documentatiecentrum.

Doad stik beton in’e seedyk
Levend bewiis fan ontnommen frijhyd
Met nag blindeerd sicht
op de toekomst

Stichting Bunker Koehoal
Open oog foor wat waar en komme kin
Striid foor behoud
Fredesmissy die’t slage mot

Leendert Ferwerda.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand