Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
11276 Nij Bethanië o.m. activiteiten 2-10-2015

Nij Bethanië nieuwe gebouwen.

W.A.T – TROCHSETTERS

WURKGROUP ALDEREIN TSJUMMEARUM.

Beste Dorpsgenoten!

Onder deze voorlopige titel willen we het nieuws en de agenda brengen van wat er allemaal te doen is in het Atrium van het op 1 september gesloten Nij Bethanië.

We zijn gestart met 9 vrijwilligers en zijn al een aantal keren actief geweest met koffiedrinken, een etentje, en met een geweldig geslaagde en erg gezellige Burendag/ High Tea. Rond de 100 mensen kwamen langs en konden genieten van al het lekkers dat werd voorgeschoteld. Bakker Struiksma had erg zijn best gedaan, op de oranjekoek stonden zowel het logo van de Woningstichting als van het Zorgcentrum het Bildt, SUPER. Ook kon er aan diverse spelletjes meegedaan worden, de koersbal baan was ook aanwezig om uitgeprobeerd te worden.

We gaan iedere maand in de dorpskrant bekendmaken wat er te doen is. En dit is niet alleen voor de bewoners van de “aan- en inleun” woningen maar voor alle dorpsgenoten van 55 jaar en ouder. U kunt aan alle activiteiten meedoen die in het Atrium georganiseerd worden, en we hopen van harte dat u meedoet, zodat we met elkaar in kontact komen en blijven, en natuurlijk ook voor de gezelligheid. Zoals op dinsdagmorgen bij het koffiedrinken. Halen en brengen is geen bezwaar.

Bij het koersbal kunnen er ook wel een aantal nieuwe mensen bij. Hier word per keer € 1.25 betaald voor de thee of koffie. Kom woensdag 7 oktober langs en kijk en probeer of het iets voor u is. We gaan iedere 1ste zondag van de maand ook op zondagmiddag een koffie uurtje verzorgen, wilt u er even uit, halverwege of aan het eind van een ommetje een bakje halen dat kan in het Atrium. U ziet we proberen er alles aan te doen om in Tzummarum wat levendigheid te brengen, maar ook dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. Het brengt wel kosten met zich mee, daarover zijn we met de Woningstichting en Zorgcentrum het Bildt in overleg om te kijken hoe we dit het beste kunnen doen, en in de loop van oktober hopen we daar meer van te horen zodat we weten wat de eigen bijdrage voor u zal worden. Dit zal vermoedelijk een klein bedrag per maand of activiteit worden.

Kijk in de activiteiten agenda, kom langs en doe mee. We willen iedereen bedanken die het de afgelopen tijd mede mogelijk hebben gemaakt dat we op deze manier konden starten: Wonen Noord West Friesland, Zorgcentrum Het Bildt, Bakkerij Struiksma, Eetcafé de Buorren, Berbers Blomke, De Haan groenten en fruit, Losse Fearen en Dorpsbelang.

Hartelijke groet van:
Grietje, Jan en Antje en de vrijwilligers, Tineke, Sjoukje, Pietje, Jantje, Martje, Rinske, Fetje, Boukje, Gooitske, en tot ziens in het Atrium.

ACTIVITEITEN W.A.T. VOOR OKTOBER

Zondag 4 15.30-17.00 uur Koffiedrinken
Maandag 5 14.30 uur Sjoelen
Dinsdag 6 9.30 uur Koffiedrinken + kaartverkoop Jantje Kuiken
Woensdag 7 14.30 uur Koersbal

Maandag 12 14.30 uur Sjoelen
Dinsdag 13 9.30 uur Koffiedrinken
Donderdag 15 14.30 uur Spelmiddag

Maandag 19 14.30 uur Sjoelen
Dinsdag 20 9.30 uur Koffiedrinken
Woensdag 21 14.30 uur Koersbal

Maandag 26 14.30 uur Sjoelen
Dinsdag 27 9.30 uur Koffiedrinken
Donderdag 29 14.30 uur Handwerk/knutselen

Zondag 1 nov. 15.30-17.00 u. Koffiedrinken
Halen en brengen kan geregeld worden. Bel Antje 48 17 82.

W.A.T. -Wurkgroep Alderein Tzummarum.

Activiteiten November
Zondag 1– 15.30-17.00u. Koffiedrinken
Maandag 2– 14.30 u. Sjoelen
Dinsdag 3– 9.30 u. Koffiedrinken+ Kaartverkoop Jantje Kuiken
Woensdag 4– 14.30 u. Koersbal
Maandag 9– 14.30 u Sjoelen
Dinsdag 10– 9.3 0 u Koffiedrinken
Donderdag 12– 14.30 u. Spelmiddag
Maandag 16– 14.30 u. Sjoelen
Dinsdag 17– 9.30 u. Koffiedrinken
Woensdag 18– 14.30 u. Koersbal
Zaterdag 21– 15.00 u. Sinterkl. Bingo €2.50
Maandag 23– 14.30 u. Sjoelen
Dinsdag 24– 9.30 u. Koffiedrinken
Donderdag 26– 14.30 u. Handwerk/knutselen
Zondag 29 1530-17.00 u. Koffiedrinken

Halen en brengen kan geregeld worden.
Bel Antje 48 17 82.

TZUMMARUM: SCHOOL EN ZORGCOMPLEX APART

Maria del Grosso

ZDF compenseert de gemeente door terug levering van gronden.

TZUMMARUM
Tzummarum krijgt een aparte brede school en een apart kleinschalig complex voor wonen met zorg.

De oorspronkelijke plannen om de nieuwbouw van de openbare Tamsmaskoalle en de christelijke Schalmei te combineren met zorgcentrum Nij Bethanië zijn van de baan. Zo komt er ook geen gezamenlijke multifunctionele ruimte. Dat wil niet zeggen dat Tzummarum zonder multifunctionele ruimte komt te zitten, zegt Freerk Wind van Wonen Noordwest-Friesland. Het bestaande atrium van Nij Bethanië kan in overleg met dorpsbelang deze functie vervullen.

Wonen Noordwest-Friesland wil het atrium van het leegstaande Nij Bethanië behouden en de ruimtes er omheen ombouwen tot zorgwoningen. Hoeveel is nog onderwerp van overleg met zorgcentrum het Bildt, dat de zorg overnam nadat Noorder- breedte uit de plannen stapte. Wind hoopt daar eind van het jaar duidelijkheid over te hebben, zodat dorpsbelang begin volgend jaar de bouw kan starten. Het betekent wel dat een ander leegstaand deel van Nij Bethanië gesloopt wordt.

De gemeente Franekeradeel gaat door met het plan voor een brede school. Dorpsbelang Tzummarum houdt voorzichtig rekening met een oplevering van het gebouw in het najaar van 2016. Gemeente en woningcorporatie, die oorspronkelijk met Zorgpartners Friesland (ZPF; waaronder Noorderbreedte valt) de plannen ontwikkelden, hebben overwogen een schadeclaim in te dienen bij ZPF. In een memo aan de raadsleden meldt het college dat dit jaren gaat duren en geen van de partijen dan verder kan. Daarom is afgesproken dat ZPF de gemeente compenseert door terug levering van gronden die voor de scholenbouw nodig zijn, 3000 vierkante meter, en de kosten betaalt voor de al gemaakte ontwerpkosten van de scholen.

Leeuwarder courant– donderdag 8 oktober 2015.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand