Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
119

Huis van Hansma.

In het tweede huisje van rechts woonde de familie Hansma.
Het was een arbeidershuisje met achter een schuurtje voor de eventuele stalling van een koe en een geit.
Zondagsmiddags gingen we vaak na de kerkdienst met Dirk (Lytse Kukkie’of Lytse David’) en Piet Klaver theedrinken bij de familie.
Ik vond de ‘sukerkoeke’ nooit zo lekker en moest dan even naar de w.c.
Na de thee gingen we wandelen, zoals iedereen langs de Minnertsgaasterweg, richting boer Zwart; heen en weer, en groetten iedereen.
Dirk is tien jaar na een herseninfarct overleden.
Hij zat met mij op de Mulo in Franeker.
Wij zijn samen gezakt voor het examen.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand