Archief Kerken Tzummarum
3286 Jongelingsvereniging 1922

Jongelingsvereniging ,,Obadja” in 1922.
Voorste rij: v.l.n.r. Sietze W. de Haan, Albertus Ypma,(bibliothcaris), Steven S. Harkema,9waarnemend voorzitter), Uilke Lautenbach(secretaris), Cornelis P. Pasma(voorzitter), Jan H. van der Burg(penningmeester) en Jan W. de Haan.
Achterste rij:v.l.n.r. Jan A. Hiemstra, Simon Hoornstra, Jannes Loonstra, Anne van Dokkumburg, Roel Westerhof, Jouke de Haan, Frans S. Harkema, Houke K. van Steinvoorn, Freerk Tj. Ennema, Cornelis Hoekstra en Rients Bierema.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand