Archief Kerken Tzummarum
4202 Jonge mannenvereniging

Namenlijst “Obadja “ ( Gerf. Jonge mannen vereniging)

1 Evert Sijbesma,
2 Johannes ( Sijbe’s ) Sijbesma,
3 Pieter ?,
4 Tjipke Postma,
5 Jelte Postma,
6 Andries Zondervan,
7 Sietse Feenstra,
8 Evert Sijbesma,
9 Durk ( Ale’s) Sijbesma,
10 Klaas Hamersma,
11 Tjitte Postma,
12 Roel Dijkstra,
13 Berend Stelpstra,
14 Oene ( Sijbe’s) Sijbesma,
15 Jacob Travaille,
16 Haaie de Haan,
17 Germ Sijbesma,
18 Hinne de Haan,
19 Durk Sijbesma,
20 ? v Steinvoorn,
21 Ale Zondervan,
22 Pieter Hamersma,
23 Jelle Ypma,
24 Sikke Hamersma,
25 Pieter Postma,
26 Ale Travaille,
27 Tjipke Postma,
28 Roel de Haan,
29 Tijmen Hooitinga,
30 Johannes Bondsma,
31 Hein v/d Kuur,
32 ? Hooitinga tweeling,
33 ? Hooitinga tweeling,
34 Teade Haarsma,
35 Durk Dijkstra .

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand