Archief Kerken Tzummarum |
7958

v.l.n.r: Albert Ypma, Haye Westra, Wiebe van Steinvoorn, Marten Terpstra (koster), Sjoerd v.d. Poel, Ane Bonsma (bode), Sybe Sijbesma, Gerrit Kuiken, Durk A. Sijbesma.
Bron: Jabik Struiksma

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand