Archief Openbare Lagere School |
Master Abel Zuur

Meester Abel Zuur

Meester Abel Zuur , geboren 12-12-1844 in Hoogezand,komt als hoofdonderwijzer uit Veendam naar Tzummarum op 30-03-1874, was toen een jonge man van zo’n 30 jaar.
Hij was getrouwd met Hindrika Faber, geboren 30-07-1850 in Delfzijl.
Hij was een gedreven man, was secretaris van de kerkvoogdij, was organisten richtte de zondagschool op.
Direct begon hij het onderwijs aan te pakken.
In de oude school, die in de Lytse Buorren stond, zaten de kinderen met 6 tot 8 in een lange bank, zonder rugleuning.
Hij zorgde ervoor, dat er banken kwamen waar voor twee kinderen plaats was, nieuwe schoolboeken enz.
Kortom hij zette het hele onderwijs op zijn kop.
Het peil van het onderwijs ging dan ook heel hard omhoog.
Meester Zuur was een man van ,,allure” en ,,gezag”.
Verschillende leerlingen zijn naar Normaalschool, Kweekschool, H.B.S. of Gymnasium gegaan.
Zijn liefhebberij was zingen.
Zijn koor, zo’n 40 mannen en vrouwen groot, liet b.v. op de vergadering van het hoofdbestuur van de Ned. Kaatsbond in het ,,Wapen van Barradeel”(1904) de zilveren bal zang horen en dat werd beloond met een daverend applaus.
Het is dan ook niet voor niets dat er in ons dorp een straat naar hem genoemd is.
Op 2 januari 1908 is hij met pensioen gegaan en verhuisd naar Lochem waar hij overleed op 11 maart 1929.
Een aardig verhaaltje dat ik hoorde van de oud Tzummarumer J.G.de Beer uit St.Jacob is, dat meester en juffer Zuur met een of ander jubileum weer in het dorp kwamen.
Er was toen gasverlichting en de ouderen weten noch dat aan de gaslampen kettinkjes hingen, waar men de lamp mee aan en uit deed.
Die lampen waren van Duitse komaf en aan die kettinkjes hingen de letters A(auf ) en Z(zu).
Juffer was zo opgetogen , dat ze in Tzummarum zo attent waren om deze letters aan die kettinkjes te zetten, want dat waren de initialen van haar man.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand