Archief Chr Lagere School
2058 c.l.s. 1984

1984

Achterste rij; v.l.n.r; Njiskje d Groot, Marian v/d Meer, Welmoed Zuidema en Jacob Wassenaar.
Tweede rij; v.l.n.r; Oene de Vlugt, Richtsje van Steinvoorn, Monieque Kuiken , Erik Jan Arts, Peter Geertsma, Cristine Andringa , juf Antje en IJsbrand Jepma
Derde rij; v.l.n.r; Renske Haakma, Arja Veenstra, Jan Willem Spoelhof, Durk Struiksma, Durk v/d Kuur, Roel van Dijk, Tjitske Hogenhuis en Fokke de Vries.
Voorste rij. v.l.n.r; Johan van Vliet , Aukje Boutsma, Willemien Janzen, …?, Sijbe v/dSchaaar en Jetske v/d Schaar.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand