Archief Westerbuorren

Foto’s van de Westerbuorren in Tzummarum.

1201 Lytsebuorren gevelsteen 1832

Eerste gevelsteen armhuis Tzummarum 1832

10160 Tehuis voor ouden van dagen 1950

Foto armhuis aan de Lytsebuorren in Tzummarum

377 Lytsebuorren bewoners ą 1920

Bewoners armhuis Tzummarum twintiger jaren van de 20e eeuw

871 Lytsebuorren bewoners

Bewoners armhuis Tzummarum

3977 Lytsebuorren

4198 Lytsebuorren

10159 Personeel tehuis voor ouden van dagen 1950

Personeel armhuis Tzummarum 1950

2385 Lytsebuorren tehuis voor ouden van dagen

1559 Lytsebuorren het oude armenhuis

7967 Lytsebuorren bouwval armenhuis 2012

7969 Lytsebuorren achtergevel 2012

7970 Lytsebuorren zijgevel 2012

12 Lytsebuorren

1341 Geschiedenis Nij Bethanië

Nij Bethanië gevelsteen

156 Bouw Nij Bethanië 1957

Bouw Nij Bethanië in 1957.

91 Opening Rusthuis Nij Bethanië 18-4-1957

Nij Bethanië

7957 Nij Bethanië

3090 Nij Bethanië

Deel van Nij Bethanië

11518 Nij Bethanië

Nij Bethanië oud Tzummarum

198 Nij Bethanië

Nij Bethanië (datum onbekend).

3091 Nij Bethanië

foto Nij Bethanië

202 Nij Bethanië

Bewoners of bezoekers Nij Bethanië

3089 Nij Bethanië

Zonwering uit bij Nij Bethanië

1343 Nij Bethanië 1-7-1971

Nij Bethanië 1 juli 1971

203 Nij Bethanië

5186 Wooncentrum Sytzamaleane

Wooncentrum Sytzamaleane Tzummarum.

1338 Nij Bethanië

1339 Nij Bethanië

1340 Nij Bethanië

Oude bejaardenwoningen Tzummarum.

3544 Hal Nij Bethanië

Hal Nij Bethanië

627 Nij Bethanië Jan Kramer in zijn kamer werd toen 100 jaar

8240 Nij Bethanië Jan Kramer 24-03-1895- 26-05-1996 ruim 101 jaar

12292 Wandbord 40 jaar Nij Bethanië

6094 Nij Bethanië presentatie onthulling it Terpke en de Pôlle 12-7-2011

6097 Nij Bethanië presentatie onthulling it Terpke en de Pôlle 12-7-2011

3477 Nij Bethanië onthulling it Terpke 12-7-2011

6093 Nij Bethanië onthulling de Pôlle 12-7-2011

11248 Demonstratie 07-03-2013

Nij Bethanië actie

10457 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop rondom Nij Bethanië.

10458 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop omgeving Nij Bethanië.

10459 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop bij Nij Bethanië.

11245 Nij Bethanië verdwijnt 2015

11246 Nij Bethanië verdwijnt 2015

Sluiting Nij Bethanië.

11250 Uit Umkrant 24-06-2015

11249 i.p.v. Verzorgingshuis nu Doarpshiem

Bewoner met verpleegster.

11256 Altijd in ons hart

Hart voor Nij Bethanië.

11257 Dorp strijdt voor Nij Bethanië

11259 Brief van Dorpsbelang aan bewoners 31-7-2015

Bewoners Nij Bethanië

11247 Nij Bethanië verdwijnt laatste nieuws 14-8-2015

11265 Nij Bethanië nieuwe start 19-8-2015

Foto voorkant Nij Bethanie door LC.

11274 Nij Bethanië spreekt dank uit 23-9-2015

High Tea in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië

11275 Nij Bethanië 24-9-2015

High tea tijdens burendag in Nij Bethanië