Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
7957 Nij Bethanië

Chr. Muz. Vereniging ,,de Bazuin” dec. 1965. De foto is genomen voor Nij Bethanië.

Voorste rij zittend v.l.n.r:
Klaas Kuiken, Freerk Travaille, Hein Travaille, Sjirk Zondervan, Sake Tiemersma( dirigent), Chris Veenstra, Klaas Keizer, Yme Hempenius, Pieter Travaille.

Middelste rij v.l.n.r:
Gerrit Kuiken, Auke Walda, Siebe Travaille, Ale H. Travaille, Sietske Travaille, Jelle Walda, Froukje Bonnema, Evert Sybesma, Wietse Hogenhuis, Johannes Smids, Klaske Zondervan, Grietje Kuiken, Hinne de Haan, Jan Smids jr.

Bovenste rij v.l.n.r:
Durk Bonnema, Jabik Struiksma, Auke Bonnema, Sjirk Jepma, Sjirk Pasma, Corrie Plat, Tineke Struiksma, Auke Walda sr., Jan Struiksma, Pier van Merode, Jannie Hogerhuis, Klaas Walda. Tjitte Bonnema, Klaas Bonnema, Sjirk Pasma, Jan Smids sr.
Bron: Jabik Struiksma

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand