Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
10457 Sloop bejaardenwoningen 2014

Sloop rondom Nij Bethanië.

SLOOP NIJ BETHANIE DEZE WEEK VAN START.

Herontwikkeling rondom zorgcentrum Nij Bethanië weer een stap verder

TZUMMARUM – De Gemeente Franekeradeel, Wonen Noordwest Friesland (WNwF) en Noorderbreedte (waar Nij Bethanië onderdeel van is) zijn bezig om een deel van Tzummarum rondom zorgcentrum Nij Bethanië opnieuw te ontwikkelen. Tzummarum krijgt daarmee een grote kwaliteitsimpuls.

Het oudste deel van het huidige Nij Bethanië en de aangrenzende (inmiddels leegstaande) seniorenwoningen van WNwF worden gesloopt. Inmiddels zijn de bewoners uit het oudste deel van Nij Bethanië verhuisd naar een tijdelijke huisvesting op het terrein. Dit bevalt zowel bewoners als medewerkers prima. Ook is op voorhand een aantal bomen op het voorterrein gekapt. Vorige week heeft het College Sanering de lang verwachte toestemming voor de grondtransacties gegeven waarmee met het verdere proces gestart kan worden. Al in de eerste week van november gaat de eerste sloopfase van start.

In Nij Bethanië komt nieuwbouw kleinschalig wonen en er komen nieuwe appartementen. Noorderbreedte vordert gestaag met het ontwerpproces. De start van de bouw staat nog steeds begin 2015 gepland. De Basisscholen obs de Tamsmaskoalle en cbs de Schalmei vormen het onderwijscluster. Zij komen samen in één gebouw. De start van de bouw is ook in 2015 gepland. Nij Bethanië en het onderwijscluster vormen samen het multifunctioneel centrum, met een gezamenlijke entree. De bouw valt samen met de nieuwbouw van Nij Bethanië en de scholen.

Op het huidige voorterrein van Nij Bethanië (langs de Buorren) bouwt WNwF twaalf – twee-onder-e en- kapwoningen. De bouwvoorbereiding is in een vergevorderd stadium. In november zal WNwF de woningen gaan aanbesteden. Naar verwachting is het totale plan in 2017 klaar.
Dan wordt ook de tijdelijke huisvesting van Nij Bethanië weer weggehaald.

Uit EXTRA: 05-11-2014
Foto: W.Leistra.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand