Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
11257 Dorp strijdt voor Nij Bethanië

DORP STRIJD VOOR NIJ BETHANIË.

Arend van der Meulen

TZUMMARUM- Dorpsbelang Tzummarum vreest dat het doek voor zorgcentrum Nij Bethanië definitief is gevallen. Het vraagt de gemeente met spoed in te grijpen. Zorgcluster Noorderbreedte kondigde enkel maanden geleden aan dat het verzorgingshuis per 1 september dicht moet en zet, aldus Gerben van der Mei van Dorpsbelang, de bewoners onder grote druk om zo snel mogelijk te verhuizen naar een andere zorginstelling van Noorderbreedte. En dat terwijl met de gemeente, met woningcorporatie Noordwest Friesland en met het dorp is afgesproken dat er een vorm van 24 uurszorg zou blijven. Dorpsbelang ziet het liefst dat de particuliere instelling IDESTA er in springt.

Dat bedrijf is al actief met kleinschalige zorg in meerdere Friese plaatsen en is bereid meer te doen om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. De laatste maanden wordt Nij Bethanië in hoog tempo leeggetrokken. ,,It is krekt in folksferhuzing. Wy hienen hjir ea sa’n sechtich plakken. No binne der noch mar fyftjin bewenners en moarn (maandag) noch mar fiif”, aldus Van der Mei.

In een mail omschrijft hij het als een ,,gedwongen verhuizing van kwetsbare mensen uit hun vertrouwde omgeving, waarbij zelfs een echtpaar van elkaar wordt gescheiden”. Donderdag is een brief van Dorpsbelang bezorgd bij de overgebleven bewoners van Nij Bethanië. Daarin staat dat ze nog niet per se weg hoeven omdat er een andere zorgverlener klaar staat om de zorg over te nemen. Wonen Noordwest Friesland zal inde eerste week van augustus de keuze maken tussen de twee kandidaten: Idesta en Zorggroep Het Bildt. ,,Er zijn kansen en mogelijkheden om in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Er komt immers een nieuwe zorgverlener”, aldus de brief.

Noorderbreedte stuurde daar meteen een eigen brief achteraan waarin staat dat er alleen maar huurwoningen overblijven en dat er ten onrechte door Dorpsbelang wordt gesteld dat er 24 uurszorg blijft. Per 1 september is die zorg opgeheven. ,,En bij het teruglopen van het aantal bewoners kan het zelfs noodzakelijk zijn dat Nij Bethanië eerder sluit.” Locatieleider Simmie Koekoek schrijft dat de brief van Dorpsbelang onrust veroorzaakt en valse hoop wekt. ,,Mar dat docht Noorderbreedte sels troch har net oan de ôfspraken te hâlden”, aldus Van der Mei.
Vorig jaar nog was er een door iedereen gesteund plan om Nij Bethanië juist uit te bouwen en te combineren met een nieuwe basisschool en andere voorzieningen. Het atrium van Nij Bethanië zou daarin een belangrijke rol spelen. Die plannen zijn nu allemaal van de baan.

Van der Mei: ,,As Doarpsbelang fjochtsje wy foar us foarsjennings. En dęr binne ek ôfspraken oer makke, mar Noorderbreedte giet gewoan syn eigen gong. Wy hoopje dat de wethâlder en de gemeenteried noch wat foar us dwaan kinne. Want sa as it no giet, dat kin net.” Daarom wordt de gemeente gevraagd haar ,,afwachtende houding te laten varen.

Leeuwarder Courant – maandag 27 juli 2015.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand