Archief Nij Bethanië en Armenhuis |
5186 Wooncentrum Sytzamaleane

Wooncentrum Sytzamaleane Tzummarum.

Foto w.l. 2010-12-29

OUDERE GEHADICAPTEN THUIS IN TZUMMARUM.

‘Wooncentrum Sytzamaleane ‘voor oudere verstandelijk gehandicapten in Tzummarum zaterdagmiddag officieel geopend. De oudste en de jongste bewoner, Geertje Visser (72) en Wietse Boersma (57), verrichten de openingshandelingen onthulden het naambordje van het tehuis.

De twaalf bewoners afkomstig uit Hemanahiem in Minnertsga en Martenahiem in Franeker verhuisden zeven en een halve maand geleden naar de voormalige zusterflat op het terrein van Zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum. De reden was dat ze met het ouder worden problemen kregen. Ook raakten ze eenzaam, omdat de jongeren in de tehuizen overdag werken en niet thuis zijn. Daarom passen oudere verstandelijk gehandicapten zo goed in een huis voor ‘gewone’ bejaarden.

,,Ze willen niet meer terug. Ze hebben het erg naar hun zin. Het is hier rustiger en meer op hun leeftijd aangepast”. aldus Piet Zuidema, coördinator van het wooncentrum. De bewoners hebben een eigen kamer en keuken, verder is er een gezamenlijke huiskamer. Zuidema probeert de bewoners in contact te brengen met de ouderen uit het bejaardenhuis. ,,Maar ze doen nu al mee aan activiteiten, zoals handwerken, toneel en gymnastiek”.

L.C.19-09-1994.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand