Archief Tweede Wereldoorlog |
Bevrijding Tzummarum

Bevrijdingsfeest 1945.

IT MUZIEK GIE TROCH DE BUORREN 1945.

Tzummarum was bevrijd, de vlag stond op de toren en het muziek ging door het dorp, de marsen klonken van alle kanten, van de grouwe en de fine kant, van Cresendo en De Bazuin. Tussen it Wapen van Barradeel en de Herv.Kerk kwamen de colonnes elkaar tegen. Een hele eeuw lang hadden ze elkaar gemeden, maar nu speelden beide korpsen dezelfde mars in het zelfde tempo. Zo harmonieus en massief had het in de bloedigste twintigste eeuw nog niet geklonken.

‘S avonds was er een revu. De bevrijdings-revu. In de grote aardappelloods. Aardappels uit dezelfde grond; feest uit dezelfde pot. Een dag later al song elk weer zijn eigen lied en een week blies elk korps weer in zijn eigen toonzetting.

ZOMER 1998
Het is feest in het dorp, twee met goud en zilver en brons behangen vaandels dansen voor de Bazuin en Cresendo uit, maar beide fanfares vormen nu één orkest. De kinderen van Tzummarum zijn vandaag metelkaar op één schoolreisje geweest. Hun wordt een serenade gebracht die klinkt als een bevrijding.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand