Archief Jeugdherinneringen Lieuwewynia 1946-1957 |
161

Personeel en bestuur van de ‘School met de Bijbel’ bij het 50-jarig jubileum in 1956.
De familie Wynia vertrok in 1957 uit Tzummarum naar Zwartebroek. V.l.n.r. staand: Wijpkje Pasma (nuttige handwerken) Herre Wynia (H.d.S.) Johannes Veenstra (onderwijzer), Brand Stoer (met hem kon vader niet zo goed opschieten), Willem Hogerhuis (boer, ik haalde bij hem mijn duivenvoer en vader aardappels), Wieger van de Heide (onderwijzer), Janke Anema (juffrouw van de eerste klas), zittend: Albert IJpma, Ale Pasma, Sybe Durks Sybesma( voorzitter van het bestuur en ook ouderling; een belangrijk man in Gereformeerd Tzummarum, ‘Sybe Stikel’ ), Jelle Walda ( boekhouder bij de gasfabriek en lid van het muziekcorps ‘De Bazuin’), Klaas Kuiken.
Dit bestuur besliste over onze ‘belangen’: de overgang van gasverlichting naar elektriciteit, het schilderwerk en het behangen, de grote verbouw van de keuken en de aangrenzende schuur.
In de school achter in de gang waren 3 deuren.
Rechts via een trap naar de zolder.
Midden de grote kast voor schoonmaakmiddelen ( ‘Zwarte Janke‘ was schoolschoonmaakster)
Links de deur naar de bestuurskamer.
Daar werd vergaderd en daar ontving de schoolarts.
En daar maakte ik ook wel mijn huiswerk, afgeleid door de encyclopedie die daar in de kast stond en die ik geheel uitlas.
Vanuit het raam had ik uitzicht op een sloot en ‘Vogelstún’.
Daar was van alles te zien: een ransuil, fitis, kauwtjes, etc.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand