Archief Chr Lagere School
1959 c.l.s. 1928

1928

Onderste rij; v.l.n.r; Binke Hiemstra, Jantje Hiemstra, …?….
2e rij; Klaske de Boer, Lolkje van der Mei, Antsje Blauw, Aaltje Posthuma, Nieske…?..,. Richtje Travaille.
3e rij; ….?…., Roelof Hoitinga, Kees Pasma, Dirk Sijbesma, Teije Travaille.
4e rij ; Klaas Roorda, Johannes Sijbesma, … ?…, Meester Reitsma, ….?….

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand