Archief Chr Lagere School
2087 c.l.s. 1995

1995

Bauke v/d Schaar, Graciëlla Geertsma, Maria Perez, Martsje Walda, Betty Leistra, Martijn Gort, Arnold Mosselman, Aldert Karst Tjoelker, Ulbe Geertsma, Sjoukje Drost, Tiety de Wolf, Albert de Vries, Elmer Kaspers, Meester Joh. Westerhof, José Herder, Anneke Schram, Remco Geertsma, Sakia van Montfort. Simon de Vries, Richard de Haan, Nynke Dijkstra, Pieter de Jong, Piet Visbeek, Maaike Talsma, Johanna v/d Zee, Sander Janzen, Siegrid Reitsma, Jikke Struiksma, Jelmer v/d Wal, Daniélle de Bloois en Oeke Wiggeline Kuipers.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand