Archief Klooster Lidlum en Klooster Bethanië Tzummarum |
8275 Klooster Lidlum

Hoe het grote klooster te Lidlum er uitgezien moet hebben is niet bekend.
Er is een kleine en onduidelijke tekening op een kaart, doch er is geen grote afbeelding van.
Er is getracht een reconstructie tekening van het klooster te maken aan de hand van de door archeoloog Herre Halbertsma weergeven bouwgeschiedenis, die op een luchtfoto te zien is.
De kerk was aan de noordkant.
Aan de zuidkant richting Franeker heeft de stins gestaan.
De hoofdgebouwen van het klooster stonden in een vierkant om de kerk heen.
Aan de noordkant van de kerk was het Hof.
Aan de noordkant van de weg, van Oosterbierum naar Franeker werd in 1400 een muur gebouwd.
Dit is op achtergrond te zien.
Aan de Oostkant, is op de tekening te zien de gracht.
Deze prachtige tekening is gemaakt door Jeanette Heman.

Bron: Tresoar

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand