Archief Kerken Tzummarum
4080 Aanbesteding nieuwe kerk

Kerkgebouw: I924.

De aktiviteiten voor de nieuwbouw gaan in 1924 verder.
De bouwfondscommissie brengt het eindsaldo van f. 11.000,- naar f. 18.000,-.
De plannen van architect Nauta worden in hoofdlijnen goedgekeurd en ook de mansinschrijver is Klaas Jetses Bonnema, timmerman in Tzummarum, voor f.20.100,- en bij het verfwerk de N.V. Vereenigde Schildersbedrijven v/h W.K. Wits en Zn te Leeuwarden voor f.2290,-.
Aan beide genoemde inschrijvers wordt het werk gegund en op 5 mei 1924beginnen de werkzaamheden.
In een advertentie vraagt Klaas Bonnema enige tijd later steenbikkers voor ongeveer 30.000 steen.
De nieuwe kerk heeft nog iets van de oude.
Zolang de werkzaamheden zullen aanhouden, moet de gemeente een ander onder- komen zien te vinden.
De Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde gemeente reageert positief op een verzoek van de Gereformeerde kerkeraad, of daartoe de Hervormde kerk mag worden gebruikt.
De Franeker Courant noemt dat een navolgenswaardig voorbeeld van verdraagzaamheid.’

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand